رادیو زمانه

تاریخ انتشار: ۱۰ اسفند ۱۳۸۵

همصدایی فرانسه و چین با جامعه جهانی علیه ایران

فرانسه و چین توافق کرده‌اند تا از دومین قطعنامه سازمان ملل در رابطه با تحریم برنامه‌های هسته‌ای ایران پشتیبانی کنند. این سخنان را فیلیپ دوست بلازی وزیر امور خارجه فرانسه، امروز پس از مذاکره با همتای چینی‌اش در پکن به زبان آورد.


عکس از رویترز

وی افزوده: «موضوع اصلی برای ما اتحاد جامعه بین‌المللی است. ایران هم با مواجه شدن با این اتحاد با یک گزینش استراتژیک مواجه خواهد شد: انزوا یا متوقف ساختن فعالیت‌های حساس هسته‌ای.»

به گزارش خبرگزاری فرانسه، این سخنان همراه با بررسی‌های شورای امنیت سازمان ملل برای صدور قطعنامهء دوم علیه تهران ایراد شده است؛ قطعنامه‌ای که اشتیاق کمتر روسیه و ‌چین و مواضع تندتر بریتانیا و آمریکا را همراه دارد.

وزیر امور خارجه فرانسه خاطرنشان ساخته نقش این کشور پدید آوردن تعادلی میان آمریکایی‌ها و بریتانیایی‌هایی است که خواستار تحریم‌های بیشتر هستند و روس‌ها و چینی‌هایی که با چنین سطحی از تحریم‌ها موافق نیستند.

به گزارش خبرگزاری چینگهوا، لی زاوچینگ، وزیر امور خارجه چین، از ارائه جزییات درباره قطعنامه تازه خودداری کرده ولی در این رابطه با عباس عرقچی، معاون وزیر امور خارجه ایران در پکن بحث کرده است.