رادیو زمانه

تاریخ انتشار: ۱۳ فروردین ۱۳۸۶

هزاران دانمارکی برای "شهر آزاد" تظاهرات کردند

چندین هزار جوان دانمارکی شنبه در خیابان‌های کپنهاگ دست به تظاهرات زدند.

پس از ناآرامی‌های اوایل ماه مارس که در واکنش به بستن یک مرکز جوانان صورت گرفته بود این نخستین اجتماع جوانان دانمارکی از این دست است.

خبرگزاری فرانسه شمار تظاهرات کنندگان را بین 7 تا 15 هزار نفر گزارش کرده است.

ناآرامی‌های ماه مارس امسال در اعتراض به بسته شدن یک مرکز هیپی‌‌های کپنهاک بود که در جریان آن نزدیک به 700 نفر دستگیر شدند.

"شهر آزاد" در سپتامبر 1971 به دست گروهی از هیپی‌ها در یک پادگان نظامی قدیمی تاسیس شد و در تاریخ 35 ساله خود، به نوعی خودمختار بود.

اما دولت راست میانه دانمارک تصمیم گرفت که "شهر آزاد" را تخلیه کند و یا آن را برچیند.

تظاهرات کنندگان شنبه شب دانمارک پرچم‌های سرخ و سیاه بر دست داشته و موسیقی هیپ هاپ نیز در گوشه کنار شهر شنیده می‌شد.

نظرهای خوانندگان

اين گونه پوشش دادن خبر چه فايده ای برای مخاطب شما دارد؟
تنبلی و ماست مالی کلمات مناسبی هستند برای توصيف کار مترجم اين متن
اصلا اين مرکز با رای دادگاه تخليه شد چون 1 سازمان مذهبی مالک بنا بود

-- Behdad Bordbar ، Mar 31, 2007 در ساعت 10:47 PM

من تابحال نمی دانستم دانمارکی ها اینقدر ازمرحله پرتند ! آدم واسه ( شهرآزاد ) هم تظاهرات می کند ؟ شهرآزاد می خواهید بروید تهران دیگه !
توی تهران شما آزادید هرکاری که دلتان می خواهد بکنید فقط یادتان باشد که در کار بزرگترها دخالت وفضولی نکنید،همین !

-- محمد ازآلمان ، Apr 1, 2007 در ساعت 10:47 PM

منظور از "شهر آزاد" چیست؟ ما در زبان فارسی کلمه "شهر هرت" را داریم به معنای اوضاع اجتماعی حاکم بر ایران امروز. میرزا

-- Mirza ، Apr 1, 2007 در ساعت 10:47 PM

بابا این چه خبر ناقصی ،اگر هم می خواهید اطلاع رسانی کنید لاقل کمی کامل اش کنید.

-- lila ، Apr 2, 2007 در ساعت 10:47 PM