رادیو زمانه

تاریخ انتشار: ۲۲ اسفند ۱۳۸۵

"آسیا" هم رفع توقیف شد

روزنامه اقتصادی "آسیا" رفع توقیف شد.

ایرج جمشیدی سردبیر این روزنامه، به خبرگزاری دانشجویان ایران خبر داد که شعبه ششم بازپرسی دادسرای کارکنان دولت، یک هفته قبل به ادامه انتشار این روزنامه رأی داده است.
هیأت نظارت بر مطبوعات، دی ماه 1384 روزنامه اقتصادی آسیا را توقیف و پرونده آن را به دادسرای کارکنان دولت ارجاع داد.

سردبیر روزنامه آسیا توضیح داد که پس از عید نوروز درباره انتشار مجدد روزنامه تصمیم‌گیری خواهند کرد.

روزنامه آسیا سومین روزنامه‌ای است که در هفته گذشته، رفع توقیف می‌شود.
منابع خبری در طول چند روز گذشته از رفع توقیف روزنامه‌های شرق و هم‌میهن خبر داده بودند.

تا کنون سابقه نداشته است که مراجع قضایی ایران در طول چند روز حکم توقیف موقت سه روزنامه را لغو و پس از ماه‌ها توقیف، به ادامه انتشار آن‌ها رأی دهند.

روزنامه شرق بر اساس حكم قاضی شعبه 76 دادگاه كيفری، روزنامه هم میهن با حکم قاضی شعبه 1083 دادگاه عمومی و روزنامه آسیا با نظر دادسرای کارکنان دولت رفع توقیف شده‌اند.