رادیو زمانه

تاریخ انتشار: ۲۱ اسفند ۱۳۸۵

"راه‌اندازی نیروگاه بوشهر دو ماه به تأخیر می‌افتد"

راه‌اندازی نخستین نیروگاه اتمی ایران که قرار بود ماه سپتامبر (حدود هفت ماه دیگر) انجام شود، به احتمال زیاد، دو ماه به تأخیر خواهد افتاد. این خبر را یکی از سخنگویان اتم‌استروی‌اکسپورت، پیمان‌کار روسی این پروژه، روز دوشنبه در اختیار خبرگزاری فرانسه قرار داده‌است.

سخنگوی این شرکت، خانم ایرینا یسیپووا، در تماسی تلفنی به این خبرگزاری گفته‌است: "تأمین مالی غیر کافی در خصوص این پروژه بدین معنی است که یک تأخیر واقعی در جدول زمان‌بندی وجود دارد. بنا به نظر کارشناسان، این تأخیر احتمالاً دو ماه خواهد بود."

روز دوشنبه، ۱۲ مارس، هیئتی از مقامات و کارشناسان شرکت روسی اتم‌استروی‌اکسپورت، وارد تهران شد تا پیرامون رفع موانع راه‌اندازی نیروگاه بوشهر با مقامات ایران گفتگو کند.

Two month delay for Iran's nuclear station