رادیو زمانه

تاریخ انتشار: ۲۱ اسفند ۱۳۸۵

تبرئه کرباسچی و رفع توقیف از روزنامه هم‌میهن

غلامحسین کرباسچی، مدیر مسئول روزنامه «هم‌‏میهن» از دو فقره اتهام تبرئه شد. روزنامه هم‌میهن نیز از سوی دادگاه رفع توقیف شد.

به گزارش خبرگزاری کار ایران، قاضی حسینیان، قاضی شعبه ۱۹۸۳ دادگاه عمومی تهران، پس از رسیدگی به پرونده آقای کرباسچی، وی را از اتهامات نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی و همچنین تحریک و تشویق افراد به ارتکاب اعمال علیه امنیت و منافع کشور، تبرئه کرد. ولی دادگاه، وی را در خصوص اتهام افترا به مقامات، نهادها و اشخاص و نیز شکایت حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی دایر بر افترا به سردار نقدی به پرداخت ۵ میلیون ریال جزای نقدی در ازای سه ماه و نیم حبس محکوم کرد.
قاضی حسینیان همچنین روزنامه «هم‌‏میهن» را رفع توقیف کرد و رای به ادامه انتشار این روزنامه داد.

غلامحسین کرباسچی، شهردار اسبق تهران بود که مدتی را نیز در حبس گذراند. سردار محمدرضا نقدی که آقای کرباسچی به اتهام افترا به وی محکوم شده، رئیس پیشین سازمان حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی ایران است.

Ban lifted on Persian daily, Hammihan, its director acquitted