رادیو زمانه

تاریخ انتشار: ۷ دی ۱۳۸۵

خروج کامل اسلام‌گرايان از پايتخت سومالی
پس از يک بحران سياسی – نظامی سه روزه در موگاديشو پايتخت سومالی، صبح پنجشنبه شبه نظاميان اسلام‌گرا که اين شهر را به مدت شش ماه در کنترل خود داشتند، از موگاديشو خارج شدند.

تصميم به اين خروج زمانی اتفاق افتاد که شبه نظاميان اسلام گرا موگاديشو را در محاصره کامل نيروهای دولتی و نظاميان اتيوپيائی حامی آن‌ها يافتند. آن‌ها بدون هيچ درگيری و با شتاب به ترک پايتخت دست زدند و مواضع و امکانات باقيمانده آن‌ها به تصرف گروه‌هائی از مردم درآمد.

بنا به گزارش خبر گزاری فرانسه، علی محمد جدی نخست وزير سومالی می‌گويد که نيروهای دولتی و حاميان اتيوپیايی آن‌ها وارد موگاديشو نخواهند شد، مگر زمانی که مطمئن باشند اين ورود در کمال آرامش و بدون هر گونه درگيری خواهد بود. او می‌گويد که برای اين منظور مشغول گفتگو با همه رهبران محلی در موگاديشو و حومه آنست.

شورای امنيت سازمان ملل متحد که ظرف دو روز گذشته سرگرم صدور بيانيه‌ای در مورد بحران سومالی بود، به اين کار موفق نشد. دليل اين امر پيشنهاد قطر رئيس دوره‌ای اين شورا در مورد لزوم خروج همه نيروهای خارجی از جمله نظاميان اتيوپی بود. آمريکا و تعداد ديگری از اعظای شورای امنيت برآنند که نيروهای اتيوپی به درخواست دولت قانونی سومالی وارد اين کشور شده‌اند و يک نيروی اشغال‌گر به حساب نمی‌آيند.