رادیو زمانه

تاریخ انتشار: ۱ دی ۱۳۸۵

هشدار نخست وزير ژاپن به کره شمالی

در پی شکست مذاکرات در باره برنامه هسته ای پيونگ يانگ، نخست وزير ژاپن به کره شمالی هشدار داده است که هدف فشار بين‌المللی فزاينده‌ای واقع خواهد شد.

"شينزو آبه" بار ديگر از تحريم‌های سازمان ملل عليه کره شمالی بخاطر اجرای آزمايش‌های هسته‌ای توسط پيونگ يانگ در ماه اکتبر گذشته حمايت کرد.

وی در اين باره پس از پايان گفت و شنود‌های شش طرفه اظهار نظر کرد که برای پنج روز ادامه داشت، اما بدون نتيجه ملموسی پايان يافت و معلوم نيست که اين مذاکرات کی از سر گرفته خواهد شد.