رادیو زمانه

تاریخ انتشار: ۱ دی ۱۳۸۵

احتمال تعويق قطعنامه تحريم ايران
ويتالی چورکين نماينده روسيه در سازمان ملل خواستار تعويق رای گيری در مورد قطعنامه تحريم ايران در شورای امنيت شده است.

به گزارش رویترز، اين قطعنامه شامل درنظر گرفتن مجازات های اقتصادی،سياسی و تکنولوژيک عليه ايران به دليل خودداری از توقف غنی سازی اورانيوم و ترديد در مورد اهداف تسليحاتی پروژه هسته‌ای ايران است. ايران همواره هدف فعاليت‌های هسته‌ای خود را صلح آميز اعلام کرده است.

ويتالی چورکين علت درخواست تعويق روسيه را ضرورت تغييرات بازهم بيشتری در متن قطعنامه دانسته که به گفته او مسائل مهمی است. پيش از اين روسيه خواهان حذف مجازات های مربوط به ممنوعيت سفر مقامات ايرانی به خارج که در ارتباط با پروژه هسته‌ای هستند، شده بود.

ايالات متحده آمريکا ضمن اعلام توافق با کليت قطعنامه پيشنهادی از سوی سه کشور بريتانيا، فرانسه و آلمان خواهان اصلاحاتی در آخرين متن پيشنهادی شده است که روز پنجشنبه در بين اعضای شورای امنيت توزيع شد. در همين زمينه کاندوليزا رايس وزير امور خارجه آمريکا امروز گفت که اگرچه کشور متبوعش متن اوليه قطعنامه شامل ممنوعيت سفر مقامات ايرانی را ترجيح می‌دهد، اما با کليت متن کنونی نيز با انجام اصلاحاتی موافق است. او درباره موضوع اين اصلاحات توضيحی نداد.