رادیو زمانه

تاریخ انتشار: ۳۰ آذر ۱۳۸۵

اعلام نتايج انتخابات شورای شهر تهران
ستاد انتخابات وزارت کشور امروز نتايج شمارش آرای مربوط به شورای شهر تهران را که در روز 24 آذرماه برگزار شد، اعلام کرد.

بنا به گزارش خبرگزاری کار ايران (ايلنا)، از مجموع يک ميليون و 656 هزار و 558 رای که از 3185 صندوق شمارش شده، نامزدهای زير به ترتيب حائز اکثريت آرا شدند که اعضای شورای شهر آينده را تشکيل خواهند داد:

1-مهدی چمران 2- مرتضی طلايی 3- رسول خادم 4- عباس شيبانی 5- هادی ساعی 6- حمزه شکيب 7- عليرضا دبير8-پروين احمدی‌ نژاد 9- معصومه ابتکار 10- احمد مسجد جامعی 11- محمد علی نجفی 12- معصومه آباد 13- حسن بيادی 14- خسرو دانشجو 15- حبيب کاشانی

از اين فهرست مهدی چمران با 603 هزار و 766 رای نفر اول و حبيب کاشانی با 197 هزار و 284 رای نفر پانزدهم شده اند.

ستاد انتخابات بعد از 15 نفر فوق، اسامی 6 نفر ديگر را نيز که حائز آرای رديف‌های 16 تا 21 شده‌اند، به ترتيب زير اعلام کرده است:


1-عبدالمقيم ناصحی 2- حسن زياری 3- محمود خسروی وفا 4-امير علی اميری 5- بهمن اديب زاده 6- محسن وفا مهر

بر اساس نتايج اعلام شده، اکثريت مطلق اعضای شورای شهر آينده تهران ترکيبی از سه فهرست متفاوت خواهد بود که زير نام ائتلاف بزرگ اصول‌گرايان( معروف به ليست قاليباف)، رايحه خوش خدمت (معروف به ليست احمدی نژاد) و ائتلاف اصلاح طلبان، در انتخابات شوراها شرکت کرده بودند. از فهرست قاليباف 7 نفر (مهدی چمران،مرتضی طلايی، رسول خادم، عباس شيبانی، حمزه شکيب، معصومه آباد و حسن بيادی)، از فهرست رایحه خوش خدمت، که نزدیک به محمود احمدی‌نژاد است، 2 نفر( پروين احمدی نژاد و خسرو دانشجو) و از فهرست اصلاح طلبان 4 نفر(هادی ساعی، معصومه ابتکار، احمد مسجد جامعی، و محمد علی نجفی)، در بين 15 نفر اول ديده می‌شوند.

طی چند روز گذشته، تاخير در اعلام نتايج انتخابات شوراها مورد اعتراض جدی ائتلاف اصلاح‌طلبان قرار گرفت. اين ائتلاف همچنين نسبت به آنچه " تخلفات جدی و آشکار" در شمارش آرا می‌دانست نيز اعتراض کرده بود.