رادیو زمانه

تاریخ انتشار: ۲۲ آذر ۱۳۸۵

انتقاد محمدرضا خاتمی از برخورد با دانشجویان

دبيركل سابق جبهه مشاركت گفت: "فرياد دانشجويان اميركبير فرياد عليه ظلمی است كه به جامعه دانشگاهی روا می‌‏دارند".

محمدرضا خاتمی در نشست "دموكراسی بر سر سفره مردم" كه از سوی انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه تهران و علوم پزشكی تهران و با همكاری انجمن اسلامی دانشكده ادبيات برگزار شد، محور همه حركت‌‏های دانشجويی را عدالت‌‏خواهی ذكر كرد و گفت:" آگاهی‌‏محوری و عدم وابستگی دانشجويان سبب می‌‏شود آنها بی‌‏پرواتر از ديگر قشرهای جامعه عدالت را فرياد بزنند".

عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت با اشاره به حوادث دانشگاه اميركبير، اعتراض‌‏های دانشجويان را نشانگر ظلمی خواند كه بر جامعه دانشگاهی روا می‌‏دارند و گفت: "مگر دانشجويان ما چه می‌‏خواهند؟ زمانی حركت‌‏های دانشجويی را متهم می‌‏كنند كه بخواهند اساس نظام را تغيير دهند، اما مگر اين بار دانشجويان چه می‌خواستند؟ آيا جز اين بود كه می‌‏پرسيدند چرا از بيرون اتوبوس اتوبوس دانشجو می‌‏آورند و به دانشجويان پلی‌‏تكنيک اجازه ورود نمی‌‏دهند؟ مگر غير از اين می‌‏گفتند كه چرا دانشجويان را از تحصيل محروم می‌‏كنيد و دوست ما و استاد ما به چه جرمی در زندان هستند؟ چرا رييس دانشگاه نشريات را می‌‏بندد؟ و چرا تصفيه دانشجويان رواج يافته است؟"

وی افزود: "شايد نوع آن برخوردها ايراد داشته باشد و ما نپسنديم اما خود خداوند هم می‌‏گويد از هيچ‌‏كس درشت‌‏گويی را نمی‌‏پسندد جز از كسانی كه به آنها ظلم شده است. طبيعی است وقتی همه راه‌‏های اعتراض‌‏های مدنی را ببنديم، كار به اينجا می‌‏كشد اما اين فريادها، فرياد عليه ظلمی است كه به جامعه دانشگاهی ما روا می‌‏دارند".

عضو شورای مركزی جبهه مشاركت با بيان اينكه نبايد هيچ فرصتی را برای پيشرفت از دست داد، گفت: "اين فرصت گاه در حركت‌‏های اعتراضی، گاه در قهر و گاهی در مشاركت سياسی است".

به‌گزارش خبرگزاری کار ایران، ایلنا، خاتمی با تاكيد بر اهميت شوراها در زندگی اجتماعی و روزمره مردم، گفت: "نگرانی‌‏ها در همه عرصه‌‏ها و حتی درباره تماميت ارضی كشور وجود دارد و مسئوليت شهروندی، ميهنی و دينی ما ايجاب می‌‏كند كه درباره اين نگرانی‌‏ها بی‌‏تفاوت نباشيم".

خاتمی همچنین به ضرورت اصلاحات سیاسی در ایران اشاره کرد و ارکان یک نظام دموكراتيك را شفافيت، پاسخگويی و مطبوعات آزاد برشمرد.

خاتمی با بيان اينكه نه‌‏تنها جلسات دولت بلكه جلسات خبرگان هم بايد علنی باشد، گفت: "يكی از دستاوردهای خوب ما در قانون اساسی علنی بودن جلسات مجلس است اما چرا جلسات ديگر نهادها نبايد علنی باشد؟ تلاش برای اين كار يك حركت اصلاحی است".