رادیو زمانه

تاریخ انتشار: ۱۷ آذر ۱۳۸۵

عضويت فيجی در جامعه مشترک المنافع معلق شد

جامعه کشورهای هم‌سود (مشترک المنافع) عضويت فيجی در اين اتحاديه را به حالت تعليق در آورده است.

اين تصميم به نشان اعتراض به کودتای نظامی اخير در فيجی گرفته شد. وزيران خارجه کشورهای عضو جامعه هم‌سود در لندن تصميم گرفتند با تعليق عضويت فيجی در اين جامعه مراتب اعتراض خود به چهارمين مورد کودتا در ظرف 19 سال اخير تاريخ فيجی را بيان دارند.

هفته گذشته بینیماراما (Bainimarama) فرمانده ارتش فيجی، دولت لاییزنیا کاراس (Laisenia Qarase) نخست وزير آن کشور را سرنگون کرد. کشورهای بريتانيا، استراليا و زلاندنو که از جمله اعضای جامعه هم‌سود هستند، اين کودتا را محکوم کردند.