رادیو زمانه

تاریخ انتشار: ۱۷ آذر ۱۳۸۵

مدافعان حقوق بشر عليه رامزفلد اقامه دعوی می‌کنند

دونالد رامزفلد، وزير دفاع پيشين ايالات متحده آمريکا از يک قاضی دادگاه فدرال خواسته است که اقامه دعوی عليه او را ناديده بگيرد.

شاکيان اين پرونده آقای رامزفلد را در شکنجه افراد بازداشت شده در عراق و افغانستان دخيل و متهم می‌دانند. گروههای موسوم به اتحاديه آزادی‌های مدنی آمريکا و "حقوق بشر، نخست" دونالد رامزفلد و ديگر مقامات بلندپايه نظامی آمريکا را به ويژه در مورد اسارت نه نفر در عراق و افغانستان، ضرب و جرح آنها، آويختن انها با زنجير، توهين جنسی آنها و تحقير شخصيتشان مقصر می‌دانند. اما وزارت دادگستری آمريکا می‌گويد که آقای رامزفلد را نمی‌توان محاکمه کرد، زيرا به گفته آن، مقامات دولت در موارد مربوط به شغلشان از مصونيت حقوقی برخوردار هستند، مگر اينکه يک حق مبتنی بر قانون اساسی را نقض کرده باشند.

به اعتقاد دولت آمريکا، خارجی‌هايی که در بيرون از خاک آمريکا بازداشت شده‌اند، از حقوق قانون اساسی برخوردار نيستند. جرج بوش، رئيس جمهوری آمريکا، شکنجه زندانيان ابوغريب عراق را بزرگترين اشتباه در جنگ عراق توصيف کرده است.