رادیو زمانه

تاریخ انتشار: ۱۶ آذر ۱۳۸۵

ديدار بوش و بلر


دیدار قبلی بوش و بلر- عکس: خبرگزاری فرانسه

امروز پنج‌شنبه تونی بلر، نخست‌وزير بريتانيا، با جورج بوش ریيس جمهوری آمريکا، در کاخ سفيد ديدار می‌کنند تا پيشنهادات گروه مطالعات عراق را مورد بررسی قرار دهند. گروه مطالعات عراق که يک هيأت ده نفره مرکب از دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان است و مأموریت دارد راه‌های پايان دادن به خشونت در عراق را بررسی کند، روز ششم دسامبر گزارش خود را منتشر کرد. در اين گزارش که شامل دو بخش کلی "بررسی وضعيت" و "راهکارها" است، از جمله بر ضرورت دخالت دادن همسايگان عراق بويژه ايران و سوريه برای تأمين امنيت در اين کشور تأکيد شده است.

تونی بلر می‌گويد که خود وی نيز به موازات اين گروه کار کنگره آمريکا، بر روی پيشنهادات مشابهی کار کرده و با آن‌ها موافق است. اما جورج بوش می‌گويد که اگرچه گزارش مزبور جالب است و به طور جدی آ‌ن‌را بررسی خواهد کرد، اما با برخی پيشنهادات آن از جمله نحوه دخالت دادن سوريه و عراق موافق نيست. برخی گزارش‌ها حاکی است که کاخ سفيد مايل است از راه مشارکت بيشتر گروه‌های سنی عراق در قدرت و حمايت دولت‌های ميانه‌ رو عرب از دولت اين کشور، به خشونت‌ها پايان داده شود.

نخست وزير و ریيس جمهور عراق نيز طی هفته گذشته تأکيد کرده‌اند که هرگونه مشارکت همسايگان عراق در حل مسایل اين کشور بايد با شرکت مستقيم دولت عراق باشد. ايران نيز به پيشنهادات گروه مطالعات عراق واکنش نشان داده و علی لاريجانی دبير شورای عالی امنيت ملی گفته است که شرکت جدی ايران در تأمين امنيت عراق منوط به تهيه جدول زمان بندی خروج نيروهای ائتلاف از عراق است.

از سوی ديگر ایهود اولمرت، نخست وزير اسرایيل، امروز گزارش گروه مطالعات عراق را مورد سؤال قرار داد و به‌ويژه با اين ارزيابی که حل مسأله فلسطين و اسرایيل را کليد دست‌يابی آمريکا به اهداف منطقه‌ای خود در عراق می‌داند، آشکارا مخالفت کرد.