رادیو زمانه

تاریخ انتشار: ۱۵ آذر ۱۳۸۵

یک مدرسه اسلامی هلندی در مظان اتهام

وزیر آموزش و پرورش ، روز سه شنبه، در مجلس هلند در پی مذاکره با نمایندگان مجلس، خواهان قطع یارانه به یک دبیرستان اسلامی شد. وی همچنین از سازمان امنیت و اطلاعات هلند و بازرسی آموزش و پرورش خواسته است تا درباره این مدرسه اسلامی تحقیق و تفحص انجام دهند.

آنچنانکه که در رسانه‌های هلندی آمده است مدیریت این مدرسه متهم است که در بودجه خود شفافیت ندارد.

از جمله اتهاماتی که به مدیریت این مدرسه زده‌اند این است که روشن نیست مبلغ 60 هزار یورو صرف چه چیزهایی شده است و این ظن وجود دارد که این پول به گرو‌ه‌های افراطی داده شده باشد.

به ‌گزارش روزنامه تراو چاپ هلند، خانم فان درهوفن، وزیر آموزش و پرورش، خطاب به نمایندگان مجلس گفت: " این مدرسه اسلامی مدتهاست که رتبه‌اش "بسیار ضعیف" است. وضعیت تدریسش بد است و آموزگاران بدون مجوز بیشتر کار تدریس را بر عهده دارند".

روزنامه تراو می‌‌نویسد وزیر آموزش و پرورش هلند خواستار تعطیل شدن این دبیرستان اسلامی است.

وی اظهار داشت: "با وجود دخالت سازمان بازرسی در سال 2004 ، هنوز بهبودی در وضعیت این مدرسه حاصل نشده است."

وزیر آموزش و پرورش هلند افزود: "نه تنها کیفیت آموزشی مدرسه مسئله است، بلکه مدیریت مدرسه نیز سالهاست که نگرانی‌هایی را به وجود آورده است. افزون براین، مشخص شده که در این مدرسه کتاب‌هایی را آموزش می‌دهند که نفرت را نسبت به دگراندیشان و دیگر مذاهب ترویج می‌کند".

به‌نظر یکی از نمایندگان مجلس هلند، وزیر باید بی‌درنگ در این باره اقدام کند؛ چراکه به گفته این نماینده این آموزش‌ها "مغایر با قانون اساسی هلند" و" مخالف دموکراسی "است و " فرهنگ تبعیض و نفرت از یهودیان" را ترویج می کند.

وزیر آموزش و پرورش هلند همچنین گفت که دستور داده درمورد نقض قانون در این مدرسه تحقیق و تفحص انجام شود و به‌زودی مجلس را در جریان نتایج آن قرار می‌دهد.