رادیو زمانه

تاریخ انتشار: ۱۳ آذر ۱۳۸۵

ونزوئلا امروز سرخ است

هوگو چاوز انتخاب مجدد خود را به ریاست جمهوری ونزوئلا جشن گرفت و سوگند یاد کرد که در این کشور یک "دموکراسی انقلابی" برقرار کند.


سخنرانی هوگو چاوز در جمع طرفداران خود، ۳ دسامبر- عکس: خبرگزاری فرانسه

هوگو چاوز از بالکن کاخ ریاست جمهوری، به هواداران خود گفت: "بیش از شصت درصد به برنامه سوسیالیستی رییس ‌جمهمور رأی دادند".

آقای چاوز افزود مردم ونزوئلا "به سوسیالیسم قرن بیست‌ویکم رأی دادند، این دوره‌ای نوین از دموکراسی سوسیالیستی" است .

هوگو چاوز یک‌شنبه شب به مردم کشورش وعده داد که یک نظام سیاسی، اجتماعی و اقتصادی خواهند داشت که اساسش برابری است.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، رییس جمهور ونزوئلا گفت: " ونزوئلا امروز سرخ است. بسیار سرخ است".

هواداران رییس جمهوری چپ‌گرای ونزوئلا فریاد می‌کشیدند:" مرگ بر امپریالیسم".

چاوز با کنایه به رییس‌جمهور آمریکا گفت: "این شکست دیگری برای امپراطوری آقای خطرناک است".

"آقای خطرناک" اشاره به شخصیت آمریکایی یک رمان است که زمین‌های دهقانان ونزوئلا را تصرف می‌کند.

رییس جمهور ونزوئلا اظهار داشت: " این شکستی دیگر برای شیطانی است که می‌خواهد جهان را به زیر سلطه برد".

چاوز همچنین به فیدل کاسترو، رهبر کوبا، ادای احترام کرد و سربازانش به سوی مجسمه مسیح رژه رفتند و طلب هدایت الهی برای کشورشان کردند.