رادیو زمانه

تاریخ انتشار: ۱۱ آذر ۱۳۸۵

"بحران" در خوابگاه دختران دانشگاه یزد

عضو اسبق شورای صنفی مركزی دانشگاه يزد گفت: بعدازظهر امروز نتيجه آزمايش‌های بيماری ناشناخته‌‏ای كه دانشجويان خوابگاهی يزد به آن مبتلا شده‌‏اند، توسط بيمارستان شهيد صدوقی يزد اعلام می‌‏شود.

به گزارش خبرگزاری کار ایران، ایلنا، محمد بخشنده، عضو اسبق شورای صنفی مركزی دانشگاه يزد، در خصوص شيوع بيماری مسری بين دانشجويان دختر خوابگاهی يزد گفت: از دوشنبه شب هفته گذشته شيوع اين بيماری با ابتلای هفت تن از دانشجويان دختر خوابگاه دانشگاه آغاز شد.

وی علايم اين بيماری را تب و لرز، اسهال، استفراغ و درد عضلانی اعلام كرد و افزود: هنوز آمار دقيقی از دانشجويان مبتلا وجود ندارد. به طوری كه آمار اعلام شده توسط مسئولان دانشگاه ۱۲۰ نفر، بيمارستان ۲۰۰ نفر و آمار اعلام شده توسط دانشجويان ۶۰۰ نفر است.

آقای بخشنده افزود: دانشجويان علت شيوع اين بيماری را غذای شب دوشنبه سِلف سرویس خواهران، كه سوسيس بوده و توسط سلف شب توزيع شده، می‌‏دانند؛ چرا كه سلف پسران جدا بوده و هيچ‌‏يک از دانشجويان پسر به اين بيماری مبتلا نشده‌‏‌‏اند.

وی وضعيت دانشگاه و خوابگاه را بحرانی اعلام كرد و افزود: خوابگاه دختران يك هفته است كه تعطيل است و خوابگاه پسران نيز به طور غيررسمی تعطيل شده و دانشگاه نيز به صورت غيررسمی تعطيل است.

عضو شورای صنفی مركزی اسبق دانشگاه يزد يادآور شد: در حال حاضر اولويت اتوبوس‌‏های ترمينال يزد با دانشجويان دختر است كه به شهر خود باز می‌‏گردند.

وی خواستار جوابگويی مسوولان دانشگاه شد و گفت: علت بيماری ايجاد شده چه مسأله بهداشتی باشد و چه غذايی يا مشكل سلف سرويس، بايد توسط مسئولان دانشگاه پاسخ داده شود و اين در حالی است كه مسئولان دانشگاه سعی می‌‏كنند مسأله به صورت حاد عنوان نشود.