رادیو زمانه

تاریخ انتشار: ۱۸ آذر ۱۳۸۵

ارزیابی‌ها در آستانه روز جهانی حقوق بشر


به مناسبت دهم دسامبر، روز جهانی حقوق بشر انجمن‌ها و گروه‌های مختلف حقوق بشر در بسياری از کشورهای جهان، به ارزيابی وضعيت حقوق بشر در جوامع خود و در سطح جهان پرداخته‌اند. به همين مناسبت کانون مدافعان حقوق بشر در ايران با صدور بيانيه‌ای هم از نقض حقوق بشر و هم از بهره ‌برداری سياسی از حقوق بشر انتقاد کرده است.

در بيانيه کانون مدافعان حقوق بشر از جمله آمده است روزی که جامعه جهانی از طريق تنها تشکل خود يعنی مجمع عمومی سازمان ملل متحد، اعلاميه جهانی حقوق بشر را به تصويب رساند، اميد بيش از بيم بر رعايت اين سند بنيادين حقوق بشر وجود داشت. از آن روز تا به حال صحنه بين‌المللی کماکان شاهد کشتار جمعی انسان‌ها، حبس و شکنجه آزاديخواهان و فعالان حقوق بشر و نقض گسترده و سيستماتيک حقوق مندرج در اين اعلاميه بوده است.

در پايان اين بيانيه نسبت به موفقيت شورای حقوق بشر که قالب جديدی برای تجمع بين‌المللی در دفاع از حقوق بشر است، اظهار اميدواری شده است.