رقص


«ما همه چیزمون توی ایرون یواشکیه»

گفت‌وگویی با محمد خردادیان: «در آمریکا ما را روی سرشان می‌گذاشتند. وقتی آمدم ایران، نمی‌خواستم روی سرشان بگذارند، اما می‌خواستم مثل یک ایرانی با من رفتار کنند. هر جایی قانونی دارد. و من در ایران بی‌قانونی نکردم».