Jul 2009


دیسکو زمانه و حال و هوای تیرماهی

این روزها بد جور هی هوس ترانه محمد رسول اله فرهاد می کنم. اونم در ایام تیرماه که برای جوان های ایرانی هوای خودش را دارد. گفتی که یک دیار هرگز به ظلم و جور نمی ماند، بر پا و استوار. دیسکو زمانه هم این روزها غمگین است اما می خواهد نباشد. به هر حال باید کمی هم انرژی داد. از هفته بعد حالا خبردار می شید.امیدواری های دیسکویی در چند اپیزود

دامون: این روزها که هوا در کل ابری است. منظورم مه آلود و دود گرفته است. یعنی منظورم این است که توده غبار آلود از اطراف بر سر مردم هجوم آورده است و هیچ منظورم به جایی دیگر نیست و به قول یک رسانه ای این روزها هوا پس است. در مورد امید می خواهم چانه زنی کنیم. آن هم از نژاد دیسکو زمانه ای اش. امید به فردا موجود است یا فردا برسیم خدمتتون.ویدئوکلیپ «بیابان» روی وب‌سایت زمانه

برای نخستین بار، محسن نامجو در همکاری با رادیو زمانه، نماهنگ تازه ای برای یکی از ترانه‌هایش اجرا کرده است. نامجو این ترانه را که «بیابان» نام دارد روی سروده های احمد شاملو آفریده است.
سفر محسن نامجو به هلند برای دیدار دوستانش با ناآرامی ها در ایران همزمان شد. نامجو و دیگر سازندگان این نماهنگ، آن را به مردم ایران تقدیم کرده اند؛ گرچه محتوای کار به طور مستقیم به مسایل ایران مربوط نمی شود.