Aug 2007


گزارشی از کنسرت داوود آزاد در تبریز
شبی با مولانا در تبریز

"فضای آکنده از رکود هنری و بی مهری به اساتید موسیقی این احساس را در آنان تقویت کرده است که برای ماندن و در نتیجه پژمرده نشدن و ادامه دادن، باید رقیب و البته نه رقیب، که نوع موسیقی ای را که او ارائه می دهد از میدان به در کرد. هرچند که تداوم و شکوفایی حق مسلم هنرمندان ماست اما آیا روشی هم که در این زمانه سخت در پیش گرفته اند درست است؟" گزارش زمانه از کنسرت داوود آزاد در تبریز را در ادامه می خوانید.گفتگو با محمود خوشنام درباره الهه، خواننده فقيد «رسوای زمانه»
رسا و شفاف، مثل الهه

چند روز پيش، الهه، خواننده‌ای که بيشتر با تصنيف مشهور «رسوای زمانه» شناخته می‌شود، درگذشت. اين بار با محمود خوشنام در آهنگ زمانه در همين مورد به صحبت نشسته‌ايم. خوشنام از صدای رسا و شفاف الهه می‌گويد و از برنامه «گلها» و ارکستر معروفش