Sep 2008


خاورميانه، با نگاهی به تجربه جنگ در اروپا

محسن مسرت در گفتگو با زمانه: «با استفاده از تجربیات اروپا، مردم و کشورها راهی را اتخاذ کنند که این راه، راه همکاری مشترک و از طریق دیالوگ و گفتگو باشد و درآمدهای نفتی در جهت عمران کردن کل منطقه قرار بگیرد، آن‌هم با پروژه‌های همکاری مشترک برای استفاده از منابع طبیعی منطقه و دشمن‌زدایی از منطقه انجام بگیرد، و این مسئله عملی است. در اروپا ما نمونه‌اش را می‌بینیم.
هر کس شک دارد به اینکه این کار امکان دارد، بیاید و از کشورهای مختلف اروپا دیدن کند و ببیند که در اروپا دیگر مرز وجود ندارد. ارتشی هم که در اروپا هست، این ارتش‌ها علیه همدیگر نیستند... ما در اروپا می‌بینیم که مشکل جنگ و درگیری بین کشورها و ملت‌ها حل شده است.»اين‌سو و آن‌سوی متن
سیلاب‌های ناگزیر داستان

علیرضا محمودی ایرانمهر، نویسنده داستان "ابر صورتی" برای زمانه نوشته است: «داستان کشف مداوم و بی‌پایان هستی است. سیلاب‌های ناگزیری که چون دوره‌های زنانه‌ی طبیعت در عین نظم، از انتظام روزمرگی می‌گریزد.»
و احمد احقری داستان‌نویس ساکن برلین می‌گويد: « داستان یک کشف است، یک خلق است، یک زندگی است که با تو و در کنار تو جاری می‌شود.»ايران مجدداً شکل خواهد گرفت

اثنی‌عشری در گفتگو با زمانه درباره ايران می‌گويد: «دین باید از سیاست و حکومت جدا باشد. این حرف را بيست و دو سال پیش آقای شاپور بختیار زد و ما متوجه نشدیم. آقای بختیار گفت: «صدای پای نعلین را می‌شنوم که از صدای پای چکمه بدتر است. آخوند باید به مسجد برود و دین باید از حکومت جدا باشد.»
ما متوجه این حرف نشدیم. سه شخص مؤثر در جريانات اول انقلاب، سه حرف مهم برای ما زدند که...» و