رادیو زمانه

تاریخ انتشار: ۲۷ فروردین ۱۳۸۷

شوکران سی‌اُم

سی‌اُمین شماره دوماهنامه ادبی شوکران با مطالبی از عمران صلاحی، بهاءالدین خرمشاهی، احمد پوری، سید فرید قاسمی و ... منتشر شد.


طرح جلد دوماهنامه ادبی شوکران، شماره ۳۰

این شماره شوکران که با طرحی از بهزاد باشو و شعری از پونه ندایی، سردبیر آن به جای سرمقاله آغاز شده است. ستون «رفع تکلیف» مجله که همواره طنزهای عمران صلاحی در آن چاپ می‌شد، بار دیگر با آثاری از وی منتشر شده است.

«گذری در تاریخچه نوروز» (پوران فرخزاد) «به نام آن کودک غمگین؛ درباره فروغ فرخزاد» (تقی صداقتی) «ناشران ایرانی و کپی رایت» و «بانوی ایرانی فراتر از خودباوری» از دیگر مطالب این شماره‌اند.

علاقه‌مندان شعر و داستان نیز در این شماره می‌توانند اشعاری از پوران فرخزاد، بهاءالدین خرمشاهی، کریم رجب‌زاده، چیستا یثربی، سیروس نیرو، رسول یونان، موکیشی سائیتو، فرهاد پیربال و ... و داستان‌هایی از جهانگیر هدایت، احمد طبایی، نگار تقی‌زاده، محمدهاشم اکبریانی و سام شپارد را بخوانند.

گزارش رونمایی مجموعه «هفت‌رخ فرخ ایران» و گزارشی از «خانه چارلز دیکنز در لندن» به کوشش محمدعلی نیازی هم در این نشریه درج شده است.

شوکران (شماره ۳۰) در ۴۲ صفحه و با قیمت هزار تومان به دکه‌های مطبوعاتی آمده است.