رادیو زمانه

تاریخ انتشار: ۳ آذر ۱۳۸۵
برنامه به روایت شهرنوش پارسی پور، شماره ۱۷

حوا صدايم مى زنند/ نام من ليلى ست

شهرنوش پارسی پور

برای شنیدن فایل صوتی «اینجا» را کلیک کنید.

مينو نصرت، شاعر جوانی است که در "حوا صدايم مى زنند/ نام من ليلى ست" مجموعه اشعارى را گرد آورده كه ساختارى بسيار زنانه دارند. او مى كوشد منطق حيات زنانه را شكل بخشد و به ابعاد تفكر زنانه هويت بخشد. مينو نصرت در اين مجموعه كوچك خود را نسبت به ساختار اساطير آشنا نشان مى دهد. او از نام دو همسر حضرت آدم الهام گرفته است. مى دانيم كه بر طبق اسطوره نخستين همسر آدم ليلا نام داشته. اين نام كه به معنى شب است انسان را وسوسه مى ند تا باور بدارد كه آدم و ليلا در اصل نمادى از يك حركت ديالكتيكى بوده اند، كه در قالب مفاهيم روز و شب عمل مى كرده اند. جالب است كه حوا (ايو) نيز در زبان هاى اروپائى به معناى شب است. البته ميان ساختار شخصيت مستقل ليلا، و شخصيت مطيع و پيرو حوا تفاوت زيادى هست كه نمايانگر دو عصر پدر سالارى و برزخ پايانى عصر مادر تبارى ست. به هر تقدير شعر مينو نصرت خود را از مقوله شعر شعور نشان مى دهد.