رادیو زمانه

تاریخ انتشار: ۲۴ مهر ۱۳۸۵
برنامه به روایت شهرنوش پارسی پور، شماره ۱۲

هشتاد سال داستان كوتاه ايران

شهرنوش پارسی پور

برای شنیدن فایل صوتی «اینجا» را کلیک کنید.

هشتاد سال داستان كوتاه ايران دربرگيرنده آثار شمار قابل تاملى از نويسندگان ايران است كه در سه جلد منتشر شده است. حسن عابدينى سال هاى فراوانى ست كه با چاپ آثار نويسندگان در مجموعه هاى مختلفى كه به چاپ رسانده مى كوشد خط سيرى از داستان نويسى معاصر ايران را به دست دهد. البته شمار نويسندگان بسى بيشتر از شمارى ست كه در اين اثر معرفى شده اند، و توجه عابدينى نه به تمامى جنبه هاى داستان نويسى ايرانى، بلكه بيشتر معطوف به شاخه روشنفكر آن بوده. به طور مثال هيچ اثرى از نويسندگانى همانند حسينقلى مستعان و يا جواد فاضل و شمارى ديگر در اين مجموعه نيست. عابدينى در عين حال مى كوشد نقد بنويسد و از اين طريق كار نويسندگان را معرفى كند. او در كنار هر داستان از هر نويسنده شرح احوال مختصرى به دست داده و سپس نقد واره اى مى نويسد كه بيشتر از آن كه متكى بر اصول نقد نگارى باشد حامل روش انديشه خود اوست. با توجه به شتاب حركت اجتماعى و زياد شدن شمار نويسندگان و فراموش شدن بخشى از آنها از حافظه ادبى جامعه، اين نوع مجموعه ها كمك دهنده هستند تا مردم، حداقل در حد يك داستان كوتاه با آثار يك نويسنده آشنا بشوند.