رادیو زمانه

تاریخ انتشار: ۲۲ مهر ۱۳۸۵
برنامه به روایت شهرنوش پارسی پور، شماره ۱۱

ياد نگاره هاى زندان

شهرنوش پارسی پور

برای شنیدن فایل صوتی «اینجا» را کلیک کنید.

نقاش بسيار خوب ايرانى كه ده سال از عمر خود را در زندان هاى جمهورى اسلامى سپرى كرده است، موفق شده بخشى از نقاشى هايش را از زندان بيرون بياورد. ياد نگاره هاى زندان اثر نفيسى ست در برگيرنده اين نقاشى ها كه حامل خاطرات نقاش نيز هست. بايد توجه داشت كه از سال ١٣٥٩ تا سال ١٣٦٧ حداقل ده هزار نفر در زندان هاى جمهورى اسلامى به جوخه اعدام سپرده شده اند. اين حادثه بسيار تلخ روان جمعى جامعه ايران را پريش كرده است. در اين ميانه آنچه كه جالب است حضور زندانيانى ست كه به طور اتفاقى از اعدام جان به در برده اند و با تلاشى خستگى ناپذير مى كوشند افشاگرى كنند. سودابه اردوان با ترفندهاى قابل تاملى نقاشى كرده. او با كمبود كاغذ و مداد و قلم روبرو بوده. هيچ نوع رنگى در اختيار نداشته و بااستفاده از تفاله چاى و ابزارهاى مشابه نقاشى هاى رنگى بوجود آورده. قلم موهايش از نخ پتو و حتى موى سر شكل گرفته اند و سنجاق سر به جاى خود قلم مو عمل كرده است. بدين ترتيب زندانى كه با هنر خود در زندان به سر مى برده موفق شده است چهره بسيارى از كسانى را كه جان خود را از دست داده اند جاودانه كند. او در كنار نقاشى ها به فرازهائى از زندگى در زندان اشاره مى كند.