رادیو زمانه

تاریخ انتشار: ۲۰ مهر ۱۳۸۵
برنامه به روایت شهرنوش پارسی پور، شماره ۱۰

مجموعه داستان «تك نفر»

شهرنوش پارسی پور

برای شنیدن فایل صوتی «اینجا» را کلیک کنید.

كيوان فتوحى متولد ١٣٣٥ است. او در امريكا زندگى مى كند، اما پيش از اين در ايران بوده و به جبهه نيز رفته است. نتيجه خود به خودى اين مسئله در وجود آمدن مجموعه داستان "تك نفر" است كه در برگيرنده داستان هائى درباره جبهه است. او در اين مجموعه مى كوشد مسائل و مشكلات نظاميان ايران در جنگ عراق با ايران را مورد بررسى قرار دهد. مى توان گفت كه او اين كار را با موفقيت به انجام مى رساند. جنگ عراق با ايران زمينه اى شد براى توجه به مسئله اى به نام جنگ. مى توان گفت كه از زمان شاهنامه به بعد ما كمتر با موضوع جنگ در آثار ايرانى برخورد كرده ايم. ايران جامعه اى ست كه هميشه به آن هجوم آورده اند و خاك شهرها را به توبره كشيده اند. كار مبارزه در قبال هجوم آورندگان نيز هميشه بر عهده قبيله اى بوده كه در لحظه در ايران حكومت مى كرده. جنگ عراق با ايران كه منجر به نابودى چندين شهر شد، از ويژگى قابل تاملى برخوردار است. در اين جنگ مردم عادى ايران – و نه سربازان وابسته به يك قبيله- از كيان جامعه و كشور دفاع مى كنند. اين مسئله از اهميت ويژه اى برخوردار است و جاى مطالعه قابل تاملى را دارد.