رادیو زمانه

تاریخ انتشار: ۱۷ مهر ۱۳۸۵
برنامه به روایت شهرنوش پارسی پور، شماره ۸

چكاوك و داد

شهرنوش پارسی پور

برای شنیدن فایل صوتی «اینجا» را کلیک کنید.

بهرام سپاسگزار كه در سال ١٣٣٢ به دنيا آمده دستى چيره در نوشتن دارد. يكى از داستان هاى او كه يكى از زيباترين آثار ادب فارسى خارج از كشور است در نشريه بررسى كتاب به چاپ رسيده. در رمان چكاوك و داد كه چاپ اينترنتى دارد و موضوع بررسى اين برنامه است نويسنده مى كوشد ظرافت هاى زندگى قوم لر را به خواننده بشناساند. گروهى از عشاير درگير زد و خورد با حكومت مركزى هستند. ماجراى كتاب ا زلحظه اى آغاز مى شود كه حكومتيان در حال حمله و يورش و اهالى در حال مبارزه و دفاع هستند. نويسنده زندگى دو پسر عمو را پى مى گيرد كه يكى زخمى شده و ديگرى او را نجات مى دهد. اما اين دو دل در گروى عشق يك دختر دارند. ماجراى اين عشق، با فرار قهرمانان آن به سوئد كشيده مى شود. يكى دوتن ديگر را كشته است و سوئديان، در فضاى سرد و يخ زده كشورشان به پاى قضاوت نشسته اند تا تكليف اين عشق نافرجام را روشن كنند. بهرام سپاسگزار نويسنده قابل تاملى ست. او در اين اثر با مهارت قابل تحسينى زندگى عشاير لر را مورد بررسى قرار مى دهد.