رادیو زمانه

تاریخ انتشار: ۱۶ مهر ۱۳۸۵
برنامه به روایت شهرنوش پارسی پور، شماره ۷

شيدا محمدى و آنيتا هيس

شهرنوش پارسی پور

برای شنیدن فایل صوتی «اینجا» را کلیک کنید.

شيدا محمدى كتاب افسانه بابا ليلا را نوشته است. اين كتاب را جزو رمان طبقه بندى كرده اند، اما واقعيت اين است كه نمى توان آن را يك رمان، در مفهوم رايج كلمه دانست. كتاب مى كوشد پسا مدرن باشد، و در چارچوب نثرى كه همانند زمزمه جويبار، بدون جهت گيرى مشخصى پيش مى رود جملات پر طنينى در باره ليلا نامى كه گويا خواهر راوى ست به رشته نگارش در مى آيد. متن اشارات فراوانى به شخصيت هاى ادبى معاصر دارد و از نكات عجيب اين كه چهار سال توقيف بوده و نتوانسته اجازه چاپ بگيرد. تصور مى كنم به اين دليل كه اجازه دهنده به چنين زمانى براى خواندن كتاب نيازمند بوده است، چون حتى يك جمله در كتاب وجود ندارد كه باعث توقيف آن بشود.
آنيتا هيس، نويسنده ابوريجين استراليائى را در انگلستان و در جريان كنفرانسى ديدم. او نويسنده اى ست چيره دست كه با چهره ويژه ابوريجين ها و چشمان آبى به جهان نگاه مى كند و هم خود را صرف مبارزه در راه حقوق ابوريجين ها كرده است. كتاب او كه خاطرات يك زن شجاع ابوريجين است به وسيله شكوفه كاوانى در دست ترجمه است. اين برنامه وقف كار اين دو نويسنده است.