رادیو زمانه

تاریخ انتشار: ۳۰ شهریور ۱۳۸۵

هتل ماركوپولو و خانم‌های فرشته‌خو

شنيدن فايل صوتی
(به روايت شهرنوش پارسی پور روزهای چهارشنبه از راديو زمانه پخش می شود)

خسرو دوامى «هتل ماركوپولو» تهران انتشارات نيلوفر، ١٣٨٣ و Angel Ladies ، لوس آنجلس نشر نارنجستان، بهار ٢٠٠٦، ١٣٨٥.

خسرو دوامى از نويسندگان معاصر و مهاجر ايران است كه در نزديكى لوس آنجلس، در باغى كه در آنجا به كار باغدارى مشغول است زندگى مى كند. كتاب‌هاى نامبرده شده در بالا از آثار قلمى او هستند. او هميشه در كتاب‌هايش مى‌كوشد مشكل مهاجرت را بررسى كند. قهرمانان او اغلب رانندگان تاكسى هستند كه روزى تيمسار و سرهنگ بوده‌اند و يا وابسته به گروه‌هاى سياسى هستند. در رمان خانم‌هاى فرشته خو، خسرو دوامى به مشكل گروه‌هاى سياسى مى‌پردازد. كسانى كه از خانه‌هاى تيمى گريخته‌اند و سر از كشورهاى خارج در آورده‌اند. هر دو كار او جزو آثار خوب ادبيات مهاجرت هستند.