رادیو زمانه

تاریخ انتشار مطلب: ۵ آبان ۱۳۸۵

حمله صاحب ارض ملکوت به موزیک ماتحت الارضی


وقایع وبلاگیه دهم

گوش دهید و دریافت کنید
بقرار اخبار رسیده از پایتخت، اوضاع همچنان بکمال بی قاعدگی است و علی الدوام، تصمیمات عجیب و
محیرالعقولی از آنجا صادر می شود. از جمله آنکه دو روز بعدِ عید فطر را هم دستور دادند که بجهت عیدی حکومت به رعیت، تعطیل باشد و ایضا مقرر شد که از این به بعد، دیگر دو بچه کافی نباشد و به خلاف این ده پانزده سالی که دستور می آمد خلق الله جلو خود را بگیرند و جلوگیری مطلوب بود، منبعد جلوی خود را ول کنند و اطفال را زیاد و نسوان هم بهتر است که شاغل باشند منتها به زاییدن و بزرگ کردن اطفال. که این ها، علی الخصوص خبر مربوط به نسوان، خیلی در وبلاگستان عکس العمل داشت و کثیری از اعاظم، اعم از زن و مرد، معترض به این موضوع شدند که حتی ذکر اسامی آنها هم در این راپورت جا نمی شود چه رسد به تحریر فحوای کلام و شرح نظرات آنها. منتها یک مورد هم این وسط پیش آمده که ذکرش بجهت نادریت آن، بی جهت نیست و آن اینکه بی بی گل بانوی صدر که زن عاقله و کامله ای هست به محض استماع این مطالب، اول مبهوت و متحیر و بعد دچار مکاشفه شد و یک بند از آن به بعد –نعوذ باالله- مثل مرسلین صاحب کتاب، چیزهایی شبیه آیات در این باب به زبانش می آید که هر چند نثر آن غریب و نامعمول است، لاکن عینا مقداری از آن راپورت می شود


آیا دستورالعمل ازدیاد نفوس به تو رسیده است؟ * در آن روز زنها به وظیفه اصلی خود بازگردند و مرتبا بچه بزایند * در آن روز که نفوس زیاد شود * در آن روز که ایران را سراسر زایشگاه کنیم * در آن روز که شتران آبستن هم از مرخصی های تشویقی برخوردار شوند * آن روز که در کویر لوت و نمک هم طرحهای انبوه لانه سازی براه افتد * آن روز که کلیه ظرفیتهای تولیدی ملت شریف بکار افتد * آن روز که مهر ورزی افزایش یابد * و کلیه شاخصهای توسعه توی قوطی رود * و الگوهای رشد اقتصادی کشکی و پشمی گردد * و دنیا و مافیها زیر و رو شود * و غرب غارتگر و دنیای جنایتکار بترسد که ما بر آنها غلبه کنیم و زهره ترک شود *و نهضت زایشگاه سازی و انجمن خیرین زایشگاه ساز براه افتد * و تو ای زن! * بزا که همانا وظیفه اصلی تو همانا زاییدن است * ما که این را گفته ایم،برگزیده خداوندیم * ملت،گله ای است و ما،شبان آن * و ما،گله را پرتعداد می خواهیم...


دیگر آنکه کار انتخاباتی که دویچه ووله آلمانی در وبلاگستان براه انداخت، به دور دوم کشیده شد و برخی اعاظم وبلاگستان که تا پیش از این التفات چندانی به آن نمی نمودند و بلکه این مسایل را دون شان خود هم می دانستند، به محض آنکه اسامی شان اعلام شد که به مرحله بعدی رفته اند، به جنب و جوش عجیبی افتادند و از قرار معلوم، عن قریب خَشاتِک گران مایه همدیگر را هم، رقابتاً روی سرهای مبارک بکشند.


از قرار اخبار، دویچه ووله آلمانی اسامی ده نفر از بلاگرهای ذوی الاحترام را اعلام کرده که این ها به مرحله نهایی رفته اند و بعد هم صندوق های رای گذاشته اند در وبلاگستان که اهل وبلاگستان رای بدهند که کدام وبلاگ مقبول تر است و هنوز هم مهلت هست برای آن. از اعاظمی هم که اسمشان درآمده البته اول خیلی ها از در حاشا درامده اند که ما تا بحال نمی دانستیم این انتخابات بوده و حتی برخی هم گفته اند که دوستان به جبر یا غفلتا آن ها را کاندید آن کرده اند لاکن بعد این قِسم عشوات، حضرات متفقا اظهار خوشوقتی کرده اند و از رعایا و همسایه ها و اهل وبلاگستان متمنی شده اند که به نفع آنها رای بدهند. به استثنای میرزا نیکان صاحب دیوان که به همان طریق معروف خود، بخلاف آمد همه، بنای اعتراض را گذاشته و قیل و قال راه انداخته که من اصلا بیخبر بوده ام از این و حالا هم ناراضی ام و قمه کشیده به خودش که الا و بالا باید اسم مرا از سیاهه یتان دربیاورید. لاکن برخی معتقدند که ایشان هم همدل همان جماعت است که اولش ناز کردند و بعد اعلام نیاز، اما چون سید و جوشی مزاج است این راه را برای جلب توجهات و کسب آرا انتخاب کرده و مزید براین پولوتیک خوبی است که اگر رای نیاورد بعدا بگوید من اصلا انصراف داده بودم و اگر هم کارش گرفت و رای آورد اعلان کند که منی که با وجود اکراه اول شده ام پس اگر اشتیاق نشان می دادم چه می کردم! والله اعلم.


دیگر آنکه جناب آقا داریوش صاحب ارض ملکوت یک اظهارات آتشینی علیه یک نوع موزیکی که به موسیقی ماتحت الارضی موسوم است کرد و چند نوبت هم ادامه داد. این نوع موزیک که تحفه فرنگ است به یک نحو غریبی است که چند نفر به چشم تماشاچی ها ذل زده، دست ها و پاهارا را به نحو مخصوصی حرکت داده، و هر آنچه فحش و ناسزاست توامان نثار معشوق و عاشق و جماعت مخاطب می کنند و یک چند نفر از رفقایشان هم با یک آلات گوش خراشی این ها را همراهی می کنند. بعضی ها هم هواخواه این موزیک ماتحت الارضی هستند و لاکن خیلی ها آن را خوش ندارند که جناب صاحب ارض ملکوت که لاجرم به خاطر تصاحب ملکوتِ مافوق ارض، کمال تباعد با ماتحت ارض را داراست، به بهانه فستیوالی که بناست برای اینطور موزیک بپا بشود اعتراض کرد و بعد هم متوجه دارالصوت زمانه شد که بقوت هر چه تمام حامی آن نوع موزیک در وبلاگستان است. خیلی هم عالیجاه مهدی خان جامی را که صاحب زمانه و همسایه خود جناب آقاداریوش است را نصیحت کرد دراین باره که تابحال هیچ اثری از آن مشهود نیست. از قرار اخبار کل این مدتی که آقاداریوش در این باب مهدی خان را موعظه می کرده، جناب صاحب زمانه زیرزمین تشریف داشته است!


تمت. پنجم آبان 1385 جلالی مطابق بیست و هفتم اکتبر 2006 سال مسیحی


میرزا محمود، خفیه نویس دارالصوت زمانه

Share/Save/Bookmark