رادیو زمانه

تاریخ انتشار مطلب: ۲۷ آبان ۱۳۸۵

دلبر ترسای عطاالله خان مهاجرانی و حرب صلیبی


وقایع وبلاگیه نهم

گوش دهید و دریافت کنید

دیشب بجهت رویت هلال ماه و سر آمدن ماه روزه، توپ انداختند و آتش بازی کردند و بجهت این امروز عید بود و تا آنجا که این خفیه نویس مطلع است، در وبلاگستان، از روزه گیران و روزه خواران، همه باتفاق از رفتن ماه صیام خوشحال بودند. مبارک باشد ان شاالله.دیگر آنکه حامد اوغلی قدوسی معتمد التجار که اخیرا متمایل به امور نسوان شده، یک نکته ای را در وبلاگش مطرح کرد راجع به عدالت و حمایت از نسوان مجرمه که خیلی ها را متاثر کرد. چون یک چند وقتی است که تا خبر می رسد که عدلیه حکم به اعدام و قصاص زنی داده، فی الفور یک جماعتی از فمینیستیون علمدار شده، بنای اعتراض را می گذارند و خیلی از نازکدلان و رقیق القلبها هم حمایت و الحاح می کنند تا رئیس عدلیه مانع اجرای حکم شود. یکی دوباری که البته پای مسائل ناموسی و این قبیل امور به میان بود، اعتراضات موجه می نمود، لاکن اخیرا رسم شده که هر قاتله ای مشمول همین اعتراضات می شود. حامد اوغلی هم معترض به همین شده و اظهار داشته اعتراض اگر از ناحیه جماعتی که کلا مخالف حکم اعدام و دارزدن و قصاص هستند باشد، وجهی دارد لاکن اینها اکثرا مقابل اعدام رجال ساکتند و فقط قصاص نسوان را معترض می شوند و هیچ هم حق اولیای دم را حساب نمی کنند که این درست نیست.


بجهت این حرفها فعلا که خیلی ها در تعاقب حامد اوغلی هستند و از قرار مسموع پرستو باجی خانوم دوکوهکی که مدافع حقوق نسوان و صاحب شهرتی در وبلاگستان است و هواخواه هم زیاد دارد، قصد وبلاگ حامد اوغلی را کرده و محتمل است که بلوایی شود.


دیگر آنکه ، یک مباحثاتی درباره مدرنیته در وبلاگ نازلی آغا کاموری شارب طلا، که اخیرا هم عمارت وبلاگ خود را معمورتر کرده در گرفت که بمحض اطلاع، این خفیه نویس آنجا رفت منتها از شدت جماعتی که بجهات مخصوصی در آن جا ازدحام کرده بودند ، چیزی قابل به راپورتی دستگیر نشد. فقط یک حرفهایی در باب خواسته ایشان برای آبتنی به شمایل مادرزاد در استخر و حظ رد شدن آب از زیر پساتین و ممانعت برخی متحجرین مسموع شد که ربط آن با مدرنیته معلوم نیست. ان شاالله به محض خلوت شدن آن ناحیه از طالبان الفیه و شلفیه، اظهارات و مباحث منورالفکری مشارالیها در باب مدرنیته استماع و راپورت می شود.


دیگر آنکه میرزا نیکان صاحب دیوان اعلان کرد که از افشاگری دست برداشته که بجهت این خیلی ها معتقد شدند به اینکه دیگر هیچ مورد قابل به افشایی در وبلاگستان نمانده! لاکن برخی هم این را نشانه صحت بطئی اوضاع دماغی میرزا نیکان گرفته اند و رجا دارند که عن قریب صدای قار و قار هم از ناحیه ایشان قطع شود و وی که سید صحیح النسبی هم هست، دیگر مدعی کلاغیت نباشد!


دیگر آنکه عطاالله خان مهاجرانی کارگزارالدوله، یک چند ماهی است که در وبلاگستان ظاهر نمی شود الا آنکه در ذم حرف های اخیر عالیجناب پاپ یک چیزی بگوید و بعد فورا به اندرونی می رود. این جناب عطالله خان که خیلی پولوتیک می فهد همان عطاالله خان شیرخرخورده ای است که اصلا فارسی است و سابقه وکالت و وزارت دارد و صاحب کتاب است و خیلی کارها بلد است و لاکن عمده اوقاتش را صرف رتق و فتق اندرونی می کند. و از قرار شایعات یک حرمسرای مجلل و پرتعدادی دارد که از ترک و لر و فارس و گیل و بلوچ و عرب و عجم همه رقم در آنجا یافت می شود و بغیر اینها هر چند وقت یکباری یک زنی ادعای نکاح وی را می کند و قباله و نفقه طلب می کند که همین چیزها تا بحال کم اسباب دردسر معظم الیه نشده. از جمله همین پیارسال که یک مهساخاتون نامی همین ادعا را کرد و حتی گفت که از جناب کارگزار الدوله صغیرهم دارد و آشوبی بپا کرد. که ایضا بقرار شایعات، رفقای ایشان به این استدلال که عطاالله خان از بزرگان فرقه استصلاحیون است و ایشان جمیعا مدتهاست که از داشتن لوازم فحلیت کمال معافیت را دارند، وی را از مهلکه دربردند و آن غائله خوابید. لاکن صحت و سقم این حرفها خوب روشن نیست و در وبلاگستان هم فقط یک نفر به زوجیت ایشان معروف است که بی بی جمیله خاتون کدیور معروف به ام الاطفال است و در آن هم استثنائا دعوایی نیست.


مختصر آنکه از یکی دو ماه قبل که جناب پاپ خبطی کرد تا بحال سی چهل خطابه تحت عنوان «در کلیسا به دلبری ترسا» جناب کارگزار الدوله کرده و هیچ نشانی هم از ختم کلامشان نیست. از قرار سابقه که ایشان قبلا هم مفصلا سلمان رشدی زندیق را که هجوالنبی کرده بوده تادیب کردند، استبعادی ندارد مشارالیه عن قریب مرکب صلاح الدین ایوبی را زین کند، یک تنه به حرب صلیبیون برود. علی الخصوص که دلبر ترسای مکتَسَب از طریق جهاد، شهد دیگری دارد!


تمت. دویم آبان 1385 مطابق بیست و چارم اکتبر 2006 سال مسیحی

Share/Save/Bookmark

نظرهای خوانندگان

khoosham meiad ke choob la charkhe hame mikooni

-- parsa ، Oct 25, 2006 در ساعت 08:00 PM

چرت وپرت وبی معنی

-- بدون نام ، Nov 18, 2006 در ساعت 08:00 PM