رادیو زمانه

تاریخ انتشار مطلب: ۳۰ آذر ۱۳۸۵

تقدير از بزرگان

پرويز جاهد


بهرام بیضایی | عکس از پرویز جاهد

پنجم دی ماه روز تولد بهرام بيضائی، فيلمساز، نويسنده و اديب طراز اول ايرانی است.
سنت بزرگداشت و تقدير از مفاخر و بزرگان فرهنگ، هنر و ادب سنت شايسته و پسنديده ای است که متاسفانه امروز در جامعه و فرهنگ ايران آنطور که بايد و شايد جای درخوری ندارد و اغلب قربانی اهداف سياسی ايدئولوژيک سردمداران ومتوليان فرهنگ شده است.

برگزاری برنامه ای تحت عنوان چهره های ماندگار که با حمايت صدا و سيما و وزارت ارشاد در ايران برگزار شد اگرچه باعث توجه به برخی نام ها و چهره های برجسته و خدمتگزاران فراموش شده اين ديار شد اما تنگ نظری ها و نگاه ايدئولوژيک و انحصارطلبانه مسئولان و برگزارکنندگان اين مراسم اجازه نداد که نام بسياری ديگر از خدمتگزاران واقعی فرهنگ، ادب و هنر ايران به ميان آيد.

تقسيم بندی اهل فرهنگ و ادب بر اساس نگاه ايدئولوژيک به خودی و غير خودی که بر مبنای تقسيم بندی وسيع تر و کلی تر جامعه به شهروندان درجه اول و درجه دوم انجام می گيرد موجب شده که جامعه و دوستداران و عاشقان فرهنگ امکان تقدير و بزرگداشت از مفاخر ملی خود را در زمان حيات آنها پيدا نکنند و تنها منتظر اين باشند که ادای دين خود را در مرگ و مراسم سوگ آنها به جای آورند.
فرخ غفاری حق بزرگی به گردن سينما، تئاتر و فرهنگ ايران دارد. اينکه غفاری زمانی در رژيم شاه عهده دار برخی پست ها و مناصب دولتی بود نبايد سبب شود که نام او فراموش شده و خدمات او ناديده گرفته شود. کمترين خدمت غفاری به فرهنگ و سينمای ايران تاسيس کانون ملی فيلم و فيلمخانه ملی ايران و آرشيو فيلمی است که مهمترين دليل و نشانه وجود سينما و تاريخ آن در ايران است.

غفاری، گلستان، رهنما، بيضايی، مهرجويی، کيارستمی، کيميايی، کيمياوی، نادری ، شيردل، اصلانی، شهيدثالث و بسياری ديگر بدون ترديد جزو مفاخر ملی ايران محسوب می شوند و شايسته بود و هست که در زمان حياتشان از آنها تقدير شود و به خدمات آنها ارج نهاده شود.

ملت فرانسه به داشتن سينماگری چون هانری لانگلوا که آرشيو ملی فيلم فرانسه و سينما تک پاريس را راه انداخت، افتخار می کند. همينطور ملت آلمان به وجود لوته آيزنر زنی که بنيانگذار آرشيو ملی فيلم آلمان بود. پس چرا ملت ايران نبايد به وجود کسانی چون فرخ غفاری، ابراهيم گلستان، فريدون رهنما، عباس کيارستمی و بهرام بيضائی که سهم مهمی در ساختن بنای فرهنگ معاصر ايران دارند افتخار نکند.

اقدام علی دهباشی و مجله بخارا در بزرگداشت بهرام بيضايی به مناسبت روز تولد او اقدام بسيار شايسته ای است و دست مريزاد گفتن دارد.
تولد بيضايی بر همه اهل سينما و فرهنگ ايران مبارک باد.

Share/Save/Bookmark