محيط زيست


"مرگ زودرس محیط زیست ایران تسلیت باد!"

روز دوشنبه تظاهراتی با شرکت تعدادی از اعضای تشکل‌ها و حامیان زیست‌محیطی، در برابر ساختمان مرکزی سازمان حفاظت از محیط زیست برگزار شد. تظاهرکنندگان می‌گفتند: «عزاداریم. باید هم عزادار باشیم».پنجم ژوئن روز جهانی محیط زیست
جايزه نوبل آلترناتيو صدايی در برابر G8

منيره برادران: بهم ریختگی دمای کره زمین از مهمترین موضوعات نشست سران ٨ است. اما آیا سران جهانی کردن اقتصاد و سیاست قادرند بر سر تصمیمات مشترک برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای به توافق برسند؟ یاکوب فون اوکس کول، بنیان‌گذار جایزه نوبل آلترناتیو می‌گوید: آن‌ها با اشتباهات جهانی‌شان دارند دنیا را به قهقرا می‌برند. آنها اعتماد مردمی را که نگران آینده خود و فرزندانشان هستند، از دست داده‌اند.گرمایش آب و هوا و سناریوهای سیاه

آب شدن یخچال‌های عظیم هیمالیا فاجعه به بار خواهد آورد. در جنوب اروپا میزان آب‌های قابل استفاده ۳۵ درصد کمتر خواهد شد؛ در آمریکای جنوبی جنگل‌های مناطق حاره به صحراهای خشک تبدیل خواهد شد؛ در شمال قاره‌ی اروپا افزایش ۲۰ درصدی آب، سیلاب‌های فاجعه‌بار ایجاد خواهد کرد. یک پنجم جمعیت کره زمین با سیل‌های بزرگ روبه‌رو خواهند شد. «گوش شنوایی هست؟»