گشایش بخش جدید


جمعه‌ها با «کتاب زمانه»

زمانه از همان ابتدای آغاز فعالیت خود یکی از فرهنگی‌ترین رسانه‌های پرمخاطب فارسی‌زبان بوده است. علاقه و توجه ما به کتاب به عنوان یکی از مهم‌ترین فرآورده‌های فرهنگی تا این حد بود که زمانی کتاب‌های تازه انتشاریافته را در بخش «خبر» معرفی می‌کردیم. در آن زمان اما متأسفانه کار معرفی کتاب یک کار سنجیده و اندیشیده نبود و پیش می‌آمد که صرفاً کتاب‌هایی که نویسندگان غربی نوشته بودند در این بخش معرفی می‌شدند. برای این گونه کتاب‌ها در غرب رسانه‌های متعدد و پربیینده و خواننده وجود دارد. هدف ما این است که دستاوردهای فرهنگی ایرانیان، چه در زمینه‌ی تألیف و چه در عرصه‌ی ترجمه به نحوی شایسته و روشمند و پیگیر معرفی شود.آگورا، در انتهای خیابان است

اندیشه اگر به خیابان پیوند نخورد، و به بیرون و به زمین سخت آویخته نشود؛ اگر به کار نیاید آن هم در دورانی که به تمنایی خشم‌گین طلبیده شده، ارزشش در به‌ترین حالت در لذتی شخصی و مخفی است. این دفتر به قصد ساختن فضایی برای گفت‌وگو، برای اندیشیدن دور هم و گاه مقابل هم باز شده است؛ شاید استعاره‌ای از آگورا، میدانی در میان شهر که سیاست دوران از میان آن و از صدای همگان سخن می‌گفت. این سیاست، این گفتن، از سر ضرورت است نه منفعت یا هر چیز دیگر. و یا دست‌کم می‌خواهد که همین باشد.ویژه‌نامه فرهنگ و ادب زمانه
درباره‌ی دفتر «خاک»

به ابتکار و پیشنهاد آقای فرید حائری‌نژاد، سردبیر زمانه دفتری تازه با نام «خاک» در سایت زمانه گشوده شد. از این پس هر هفته تحت عنوان: دفتر «خاک»؛ گفت‌وگوها، نقدها، داستان‌ها و اشعاری را خواهید خواند که نمایان‌گر ادبیات مستقل و سانسور نشده است. در دفترِ «خاک»، صداهایی خواهید شنید که ممیزان در طی سی سال با تدوین آئین‌نامه‌ها و به وجود آوردن دستگاه اداری عریض و طویل اداره کتاب و وزارت ارشاد تلاش کرده‌اند به گوش کسی نرسد.