Apr 2010


جمعه‌ها با «کتاب زمانه»

زمانه از همان ابتدای آغاز فعالیت خود یکی از فرهنگی‌ترین رسانه‌های پرمخاطب فارسی‌زبان بوده است. علاقه و توجه ما به کتاب به عنوان یکی از مهم‌ترین فرآورده‌های فرهنگی تا این حد بود که زمانی کتاب‌های تازه انتشاریافته را در بخش «خبر» معرفی می‌کردیم. در آن زمان اما متأسفانه کار معرفی کتاب یک کار سنجیده و اندیشیده نبود و پیش می‌آمد که صرفاً کتاب‌هایی که نویسندگان غربی نوشته بودند در این بخش معرفی می‌شدند. برای این گونه کتاب‌ها در غرب رسانه‌های متعدد و پربیینده و خواننده وجود دارد. هدف ما این است که دستاوردهای فرهنگی ایرانیان، چه در زمینه‌ی تألیف و چه در عرصه‌ی ترجمه به نحوی شایسته و روشمند و پیگیر معرفی شود.دستور خط فارسی و ویرایش زمانه

به طور میانگین هر روز سایت زمانه با ده مطلب تازه به روز می‌شود. یکی از مهم‌ترین مشکلاتی که همواره با آن مواجه بوده‌ایم، یکدست نبودن خط مطالبی است که هر روز در سایت منتشر می‌‌گردد. با وجود آن که خط فارسی پیرو ضوابطی است که فرهنگستان زبان و ادب فارسی آن را «دستور خط» نامیده‌ است، اما متأسفانه از آنجا که ضوابط تعیین شده برای خط فارسی، یا همان «دستور خط» مورد قبول همگان نیست، اختلاف سلیقه و گاهی ناآشنایی برخی نویسندگان با این ضوابط باعث می‌شود که شیوه‌ی نوشتن خط فارسی یکدست و در مجموع تابع قواعد و ضوابط مشخص و تعریف‌شده نباشد.