Dec 2007


نقد داستانهای عجایب المخلوفاتی کیهان - پاره سوم
دموکراسی خیابان یکطرفه نیست

این مساله فحشا از آن مسائلی است که کیهان باید بکوشد کمتر پایه بحث و طعن هایش قرار دهد زیرا ممکن است ناقدان در جواب خود بر گسترش عظیم فحشای ناشی از مدیریت همفکران ایشان در صحنه سیاست ایران انگشت بگذارند. کسی می تواند دیگران را متهم به اشاعه فخشا کند که خود پاکدامن باشد و از پاکدامنی دفاع کرده و آن را نهادینه کرده باشد. کشوری که دارد به بزرگترین بازار فحشا در منطقه تبدیل می شود و دخترانش را صادر می کند و زیر پرچم دولت اسلامی هیچگونه امنیت جنسی در خیابان و خانواده باقی نمانده است باید کمی فروتن باشد و به دور و بر خود بنگرد. توزیع فیلمهای پورنو یکی از پرسودترین حرفه های مورد علاقه درآن مملکت است. راه دور نمی روم. فقط یادآوری می کنم حرف مقامات انتظامی ایران را که به گردش پول بزرگ چند میلیاردی از فروش فیلم همخوابگی خانم هنرپیشه ای با نامزدش اشاره کرده بودند. تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل.گردشی در عجایب المخلوقات جدید - پاره دوم
رسانه، فحشا و امر مقدس

رسانه موجود پلیدی است از روز اولی که به وجود آمده است. چه وقتی رادیو بود چه وقتی سینما شد و بعد تلویزیون و ویدئو و سپس ماهواره و سپس تر اینترنت. معنای فحشای اینترنتی چه می تواند بود جز آنکه نمایشگر کثرت است و تنوع است و تکثیر کننده این کثرت وحشت آور برای وحدت طلبان؟ برای کسانی که رسانه ایشان را پس می زند. رسانه در گوهر خود خواهان کثرت است. و این برای ایشان جز فحشا نیست.گردشی در عجایب المخلوقات جدید - پاره یکم
همه متهمان آقای شریعتمداری

آنچه مرا به صداقت آقای شریعتمداری مردد می سازد حمله اش به زمانه نیست. آقای شریعتمداری می تواند به هر دلیل درست و نادرست یا انگیزه سیاسی با زمانه مخالف باشد و برای مخالفت اش آسمان و ریسمان ببافد، اما اینکه او گروه وسیعی از افراد و گروهها و مجامع فعال در داخل ایران را وارد داستان اش کرده است نشان می دهد که هدف او توصیه به مقامات سیاسی و قضایی مثلا برای فیلترینگ شدیدتر زمانه نیست.نظرات مخاطبان زمانه در نظرسنجی - بخش دوم
پیشنهادهای شما به زمانه

کاویانی: 1- ژورنالیست بدون غرض باشید و سعی کنید غیر وابسته باشید 2- اخبار روز را دنبال کنید و دیدگاههای مختلف را درج کنید و 3- با خبر های هنری بیشتر سعی کنید که جوانان را جذب خود کنید.
امین: به فناوري اطلاعات و وضعيت اسفبار اينترنت در ايران بيشتر بپردازد. در مورد ايرانيان خارج از كشور: چرا فقط به ايرانيان كانادا مي پردازيد؟ امارات متحده عربي كه بيشتر از كانادا ايراني دارد.
qualeam: رادیکال تر باشید (در عرصه ی سیاست و فرهنگ) - از مطالب روشنفکران دگراندیش و اپوزیسیون بیشتر استفاده کنید - از نظر خبر و تحلیل سیاسی فعال تر باشید.
P91227: اخبار را خلاصه تر کنید. یا دست کم قسمتی کوتاه از آن را در صفحه اصلی قرار دهید.
بهرام‌فر: تماس مستقیم با مخاطبان و استفاده از برنامه سازان در داخل ایران که بر برخی برنامه سازان بی خبر از ایران ترجیح دارند.