Nov 2007


پیشنهادهای شما به برنامه سازان زمانه

دوستان زمانه! اینها بخشی از نظرات شما و مخاطبانی مانند شما ست. حجم نظرات زیاد است و ناچار آنها را در چند بخش ارائه خواهیم کرد و می کوشیم در چیدن نظرات در کنار هم نوعی تناسب را رعایت کنیم بدون اینکه بخواهیم طبقه بندی دقیقی از آنها به دست دهیم. از آنچه گفته اید می آموزیم که نیاز مخاطبان چیست. اما با خواندن نظرها متوجه خواهید شد که گاه جمع کردن بین دو گروه از نظرها چقدر دشوار است زیرا درست در دو جهت مخالف قرار دارند. اما شنیدن از شما این خوبی را دارد که بدانیم چقدر حوزه نیازها متنوع است و برای برآوردن آن یک گروه رسانه ای نیاز است که در شبکه های مختلف صدا و صفحات متفاوت وب مخاطبان گوناگون را پوشش دهد. پاسخگویی به این تنوع بسیار از عهده یک رسانه خارج است اما در ابراز آن یک نکته بدیع هست و آن اینکه جامعه ایران تا چه حد ظرفیت پیدا کرده است از تک صدایی بودن فاصله بگیرد و در خود تنوع و تکثر چشمگیری را جای داده است.تاثير سطح تحصیلات مخاطب در مراجعه رسانه ای

مخاطبانی با سطح تحصیلات عالی با اکثریت قاطع گفته اند که زمانه را به دوستانشان معرفی کرده اند حال انکه اکثریت مخاطبانی با تحصیلات زیر دیپلم زمانه را به دیگران معرفی نکرده اند. مخاطبان زمانه با سطح نحصیلات دکترا بیشتر به موضوعات سیاسی و خبری و اجتماعی علاقه مندند حال آنکه مخاطبانی در سطح زیر دیپلم علاوه بر مطالب خبری و سیاسی به موضوعات موسیقی و اجتماعی گرایش دارند. گرایش مخاطبان دانشجوی لیسانس و فوق لیسانی بیشتر متوجه موضوعات فرهنگی و هنری و اجتماعی است.رفتار شناسی مخاطب بر اساس نظرسنجی زمانه
جنسیت و تاثیر آن بر رفتار مخاطب زمانه

درصد زنانی که از ابتدا مخاطب زمانه بوده اند بیشتر از مردانی است که همراه یک ساله رادیو بوده اند و به همین نسبت در طول زمان به عنوان مخاطب زمانه مانده اند. بخش قابل توجهی از زنان از طریق وبلاگها با زمانه آشنا شده اند در حالی که اکثریت مردان از طریق لینک مطالب زمانه در سایتهای دیگر به زمانه مراجعه کرده اند. همینطور نسبت مردانی که با توصیه شخصی دوستان به زمانه روی آورده اند بسیار کمتر از زنان است. زنان نسبت به زمانه وفادارتر و پایدارتر از مردان هستند.رفتارشناسی مخاطبان ثابت و اتفاقی زمانه

بر اساس نتایج به دست آمده از نظرسنجی زمانه، مخاطبان ثابت زمانه بر اساس جنسیت دارای نسبت برابر هستند اما بخش اعظمی از مخاطبان اتفاقی را مردان تشکیل می دهند و زنان برای مراجعه به زمانه از اصل انتخاب و اعتماد پیروی می کنند. اکثریت قاطع مخاطبان ثابت زمانه دانشجو و یا دارای تحصیلات عالی در سطح لیسانس و بالاتر هستند. مخاطبان زیر دیپلم زمانه کمتر از دو درصد را تشکیل می دهند که عموما به صورت اتفاقی مخاطب زمانه واقع شده اند. تاثیر زمانه بر قشر تحصیلکرده تابعی از کیفیت تولیدات زمانه است.نتایج نظرسنجی پاییزه زمانه

جذابیت های زمانه برای مخاطبان در "تنوع برنامه‌ها" (18.3)، "بدون سانسور بودن مطالب" (12)، "زبان شسته رفته و خودمانی" (11.2) و پرداختن به مطالبی است که "کمتر در ایران به آنها توجه می‌شود" (10.5) "عدم وابستگی رادیو به گروه‌های سیاسی" نیز از دیگر جذابیتهای زمانه است (10.4 ). تقریباً نیمی از شرکت‌کنندگان (43.1) مایل به همکاری با رادیو زمانه هستند که 48.4 درصد آنها ساکن ایران اند. 26.2 درصد از کسانی که مایل به همکاری با زمانه هستند قادر به تهیه برنامه‌های مربوط به "خبر، گزارش فرهنگی و اجتماعی" اند و 19.3 درصد قادر به تهیه "عکس" و 12.3 درصد مایل به تهیه "مقاله سیاسی" هستند.