موسیقی ایرانی


گروه راک "سول نایدس" درکانادا:
گاهی باکتری می‌شویم

بچه‌های گروه «سول نایدوس» در ایران هم طرفدار دارند. خودشان می‌گویند، همین چند وقت پیش که به ایران رفته بودند، در کافی‌شاپ‌ها سی.دی خودشان را می‌شنیدند و عکسشان روی جلد چلچراغ چاپ شده بود.