رادیو زمانه

تاریخ انتشار مطلب: ۴ دی ۱۳۸۵

قطعنامه تحريم ايران و سياست اروپا

قطعنامه شورای امنيت در مورد تحريم ايران همچنان مورد ارزيابی های متفاوت قرار دارد. دکتر مهران براتی تحليل‌گر مسائل سياسی ايران و اروپا به راديو زمانه می گويد که اروپا هنوز خودش را در حال مذاکره با ايران می‌داند.

مهران براتی برآنست که: " اين قطعنامه حتی پس از تصويب قطعنامه ايست که راه را برای گفتگو باز می‌گذارد...اروپا اکنون ديگر آن موضع پيشين را ندارد که ايران بايد حتما پروسه غنی سازی را به کلی قطع بکند تا قابل مذاکره باشد. بلکه به احتمال قوی اکنون نظر بر اين هست که ايران خودش داوطلبانه فعلا برای يک مدت کوتاهی غنی سازی را متوقف بکند. دوم اينکه خودش پيشنهادی بياورد مبنی بر اينکه در آينده از يک درصد معينی بيشتر غنی سازی را به پيش نخواهد برد، تا توان کمی بهره‌ برداری از توليدات غنی سازی شده را برای يک بمب اتمی احتمالی را نداشته باشد..."

گفتگوی حسين علوی با دکتر مهران براتی را اينجا بشنويد.

Share/Save/Bookmark