رادیو زمانه

تاریخ انتشار مطلب: ۱ دی ۱۳۸۵

پايان شمارش آراي تهران

آنكه برد و آنكه باخت

مهرداد يزداني
mehrdad.yazdan@gmail.com

در مركز ايران، جايي كه نبض ايران در آن مي طپد و عرصه ي زور آزمايي و جولان احزاب و جريان هاي سياسي با يكديگر است پس از هفته اي نفس گيرسرانجام پرونده ي انتخابات سومين دوره ي شورا هاي شهر و روستا با پايان شمارش آراي تهران بسته شد.

اين انتخابات كه از ابتدا جدالي عظيم را در روز جمعه 24 آذربين گروههاي سياسي نويد مي داد در نهايت در آرامش برگزار شد اما ماران اصلي در پس اين روز مخفي بود. اين انتخابات براي 6 روز نفس همه ي نامزد ها و گروههاي سياسي را در سينه حبس كرد. در واقع شمارش ارا در اين دوره چنان پيش رفت كه بسياري را گمان تقلب در اين نوع شمارش بود.

اما سرانجام پنج شنبه آمار قطعي اعلام شد. آخرين آمار حكايت از اين دارد كه دراين دوره شورا، كاملا ائتلافي اما با اقليتهاي بي قدرت ويك اكثريت بزرگ تشكيل خواهدشد. حاميان رئيس جمهور ميان 15 كرسي شوراي شهر تهران با در اختيار داشتن حداقل 2 كرسي كوچكترين اقليت اين دوره به حساب مي آيند و ائتلاف معتمدين اصولگرا كه حامي قاليباف محسوب مي شوند با در اختيار داشتن حداقل 8 كرسي، اكثريت را در اختيار دارند.

اصلاح طلبان نيز در اين دوره با در اختيار داشتن 4 كرسي، از موقعيتي بسيار نسبي برخوردارند.
منتخبين نهايي كه 15 عضو اصلي شوراي شهر تهران را تشكيل خواهند داد به ترتيب عبارتند از: "مهدي چمران، مرتضي طلايي ، رسول خادم، عباس شيباني، هادي ساعي، حمزه شكيب، عليرضا دبير، پروين احمدي‌‏نژاد، معصومه ابتكار، احمد مسجد جامعي، محمد علي نجفي، معصومه آباد، حسن بيادي، خسرو دانشجو وحبيب كاشاني". مهدي چمران رئيس فعلي شوراي شهر تهران و نيز رئيس شوراي عالي استانها با 603 هزار و 766 راي به عنوان منتخب اول وحبيب كاشاني با 197 هزار و284 راي پانزدهمين منتخب اين دوره بوده اند كه در تركيب اصلي جاي خواهند گرفت.

شوراي شهر تهران 6 عضو علي البدل خواهد داشت كه عبدالمقيم ناصحي، حسن زياري ، محمود خسروي وفا، امير علي اميري، بهمن اديب زاده ومحسن وفا مهرتركيب آن را تشكيل خواهند داد،در اين انتخابات كه" محسن وفا مهر " آخرين فرد منتخب براي شوراي شهر تهران آن هم به عنوان علي البدل توانست 154 هزار و 877 راي را به خود اختصاص دهد.

اين تركيب نشان مي دهد كه سومين دوره ي شوراي شهر در تهران به شكلي تركيب يافته است كه حاميان قاليباف در آن از اكثريت برخوردارند و اين تعداد براي انتخاب و يا بركناري شهردار، كه اكنون مهمترين وظايف شورا هاي شهر در ايران به حساب مي آيد كفايت مي كند.

قاليباف وقتي پس از شكست در انتخابات رياست جمهوري در تابستان گذشته با تذكر مقام هاي عالي به شورا پيشنهاد شد تا شهر دار تهران شود تنها توانست موافقت 8 عضو شورا را جلب كند، در واقع موافقين و همراهان دوآتشه ي رئيس جمهوراحمدي نژاد به شهر دار شدن قاليباف راي مثبت ندادند.
از اين روتلاش زايد الوصف احمدي نژاد براي ماندن در پست شهرداري تهران در دوره ي كوتاه منتهي به انتخابات اخير بسيار چشمگيربود.

اين تلاش كه از زمان استعفاي رسمي سردار طلايي، رئيس پليس تهران كليد خورد تاكنون بي وقفه ادامه داشته است. اين تلاش سبب شد تا قاليباف به اين اميد كه حد اقل 8 عضو شوراي شهر دوره ي سوم با او همراه هستند دل خوش كند و امشب به بعد سر آرام بر بستر بگذارد، اين اولين خواب آرام قاليباف پس از حدود دو ماه تلقي مي شود. ليست قطعي آرا اعلام شده و ديگر تغيير ناپذير است.
گذشته از اين بسياري برآنند كه حاميان قاليباف در شوراي شهر آينده در واقع 9 نفر هستند و ناگفته پيداست كه بر اين اساس هرآنچه قاليباف در سر داشته باشد از پيش با 9 راي موافق روبرو است.

چمران،طلايي،خادم،شيباني،شكيب،معصومه آباد،بيادي و كاشاني 8 عضو ليست ائتلاف معتمدين اصولگراي وابسته به قاليباف هستند و عليرضا دبير، قهرمان كشتي كه در واقع بطور مستقل وارد ماراتن انتخابات شده بود نيز خوايشاوندي فكري بسياري با ليست قاليباف دارد از اين رو مي توان از همكنون وي را نيز عضوي از اين ائتلاف دانست،گذشته از اين بسياري پوستر هاي تبليغاتي مشترك عليرضا دبير و معصومه آباد را دليلي بر همراهي او با قاليباف مي دانند.

حاميان دولت نيز در ميان اين 15 نفر پروين احمدي نژاد و خسرو دانشجو دو نفري هستند كه از ليست رايحه ي خوش خدمت به شوراي شهر راه يافته اند، اما دكتر حمزه شكيب هم كه عضو مشترك ليست حاميان دولت و حاميان احمدي نژاد بود به شوراي شهر راه يافته است. در همين راستا شنيده مي شود،از آنجا كه اين دو تن وزن كافي براي تاثير گذاري در شورا ندارند احتمال دارد از عضويت در شوراي شهر سوم استعفا دهند كه در اين صورت عبدالمقيم ناصحي و حسن زياري از اعضاي علي البدل در تركيب اصلي جاي خواهند گرفت كه با اين جابجايي احتمالي قاليباف با 11 عضو مطيع خود روبرو خواهد شد.

از اين سواصلاح طلبان با 4 نفر يعني معصومه ابتكار، هادي ساعي، مسجد جامعي و دكتر نجفي در تركيب 15 نفر اعضاي اصلي شوراي شهر تهران جاي گرفته اند.

اين پانزده نفر با چنين صف بندي سياسي ،اعضاي دوره ي سوم شوراي شهر تهران هستند كه در ابتداي سال آينده رسما آغاز بكار خواهند كرد.

اما آيا صرفا بررسي تركيب اعضاي اصلي شوراي شهر تهران مي توان برنده و بازنده هاي انتخابات اين دوره را مشخص كند، ماتريس سياسي در ايران و آنچه كه در ايران تحت عنوان "قوم غير قابل پيش بيني" مطرح است مانع از آن مي شود كه برنده ي اصلي انتخابات بر حسب آمار مشخص شود.
اما ناگفته پيداست كه احمدي نژاد در اين انتخابات شكست بسيار سختي خورده است تا جايي كه عقلاي جناح راست كه تا يك سال و نيم قبل او را معجزه ي هزاره ي سوم مي دانستند اكنون دولت را به درس گيري از اين تحولات فرا خوانده اند.

در اينكه حاميان رئيس جمهور نتوانستند حتي حدود 30 درصد تركيب كلي اعضاي اصلي شوراي شهرهاي كشوررا بدست آورند نشان از رويگرداني مردم از دولت دارد.

در اين ناكامي سياست هاي مالي و اقتصادي رئيس جمهور در طول يك سال گذشته نقش اصلي را داشت، اوج اين نارضايتي ها زماني بود كه احمدي نژاد انتقاداتي جدي به صدا و سيماي ايران وارد كرد مبني بر اينكه در راه سياه نمايي عملكرد دولت گام برمي دارد، ضرغامي رئيس صدا و سيما در پاسخ به احمدي نژاد طي نامه اي نوشت:" وقتي كه قيمت گوشت كيلويي 5400 تومان است چگونه ما اعلام كنيم 3800 تومان....".

انتخابات شلخته
حتي حضور دو تن از طرفداران احمدي نژاد در تركيب نهايي 15 تن اول يعني خسرو دانشجو بردار استاندار تهران و پروين احمدي نژاد خواهر رئيس جمهور كه كانديداي ناكام دو دوره ي قبل شوراي شهر تهران است براي منتقدين اين شائبه را در پي داشته كه اين دو تنها در سايه ي جابجايي آرا توانستند در تركيب اصلي جاي گيرند.

اصلاح طلبان مهمترين منتقد اين انتخابات معتقدند كه بسياري از صندوق ها با شلختگي تمام براي چند روز در جايي رها و يا اساسا مفقود شده است و بسياري از آرا نيز مخدوش بودند.اخراج متعدد ناظرهاي اصلاح طلب در سايت هاي شمارش آرا دليلي بر ادعاي آنان عنوان مي شود.

اگر چه سيد محمد خاتمي اكنون به اين انتقاد ها پايان داده و خواستار خويشتن داري اصلاح طلبان شده است اما آنان همچنان معتقدند كه بدون تقلب حداقل 7 كرسي شوراي شهر مي توانست از آن اصلاح طلبان باشد.

سيد محمد خاتمي چهارشنبه اعلام كرد با اين انتقاد ها حضور شيرين مردم را تلخ نكنيد، به گفته برخي از اصلاح طلبان سخن خاتمي هر چند كه در ظاهر نوعي محافظه كاري و تن دادن به تقلب ها است اما در باطن حاوي هشداري گزنده نيز است، هشداري بر اين اساس كه اصلاح طلبان نمي خواهند از جنبش اجتماعي و مدني براي احقاق حقوق خود بهره گيرند.

بهره گيري از اين جنبش هر چند تا كنون از سوي اصلاح طلبان مورد استفاده واقع نشده است اما حضور افرادي همچون خاتمي، كروبي وبسياري از نمايندگان مجلس ششم در اردوي انان چنين كاري راشدني نشان مي دهد و اين چيزيست كه محافظه كاران به شدت از آن بيم دارند.

به ادعاي اصلاح طلبان تا اينجا هم بررسي گزينه ي فشار اجتماعي از پايين در چند شب پيش جهت تجمع مقابل فرمانداري تهران بود كه جلوي حذف آراي دكتر نجفي را گرفت.

اصلاح طلبان گستاخ مي شوند
از اين رو مي توان اصلاح طلبان را به نسبت پيروز ارزيابي كردچون كمي گستاخ تر شده اند.، آنان آخرين انتخابات خوش خود را 5 سال قبل تجربه كرده بودند كه خاتمي دوباره به عنوان رئيس جمهور انتخاب شد.پس آن درتمام انتخابات ها اصلاح طلبان يا نتيجه را به رقيب واگذار كردند و يا اينكه پيروزي آنها ناديده گرفته شد.

اين مساله در انتخابات هاي صنفي و انجمن ها هم به همين صورت بود. شوراي شهر دوم، مجلس هفتم و دولت نهم سه انتخابات بزرگي بود كه اصلاح طلبان به رقيب واگذار كردند و اين ميان در انتخاباتي همچون تعيين نماينده ي مديران مسوول در هيات نظارت بر مطبوعات و يا كميسيون ماده ي 10 احزاب و.. نيز محافظه كاران پيروز شدند و در مقابل در مواردي همچون خانه ي احزاب و انجمن صنفي روزنامه نگاران ايران هر چند كه اصلاح طلبان پيروز شدند اما هنوز نتيجه ي آن ها به گفته ي اصلاح طلبان" بر خلاف قانون" مورد تاييد وزارت كشور و وزارت كار قرار نگرفت.

از اين زاويه ورود قطعي چهار اصلاح طلب به شوراي شهر 15 نفره ي تهران از سوي احزاب چپ مثبت ارزيابي شده است. آنان عنوان مي كنند كه به هر حال آنان توانستند 28 درصد كرسي هاي شوراي شهر را به خود اختصاص دهند آنهم توسط افرادي كه چهره هاي شاخص اصلاح طلب بودند.

به جز ساعي كه قهرمان المپيك بود، سه عضو اصلاح طلب ديگر يعني مسجد جامعي، ابتكار و دكترنجفي از افراد با تجربه و مديران بسيار موفق دوران خاتمي بودند. ابتكار مي تواند متخصص ترين فرد در تمام سيستم شهرداري تهران و شورا در امور محيط زيست باشد كه مشكل جدي تهران است، مسجد جامعي تجربه ي بسياري در امور فرهنگي دارد و نجفي نيز يك فن سالار با تجربه است كه در كارنامه ي خود دوران موفق وزارت آموزش و پرورش و رياست بر سازمان مديريت و برنامه ريزي را دارد.
اين سه عضو به لحاظ تخصصشان با هيچ يك از اعضاي ديگر شوراي شهر و حتي شهرداري تهران قابل قياس نيستند.

به نظر مي رسد اقليت اصلاح طلبان در شوراي شهر بسيار قوي و تاثير گذار خواهند بود. اكنون اصلاح طلبان معتقدند 4 نماينده شان در شوراي شهر مي تواند برنامه ريزي امور شهري تهران را بهبود بخشد هر چند كه آنان پيروز قطعي نيستند و تنها 4 كرسي از 15 كرسي شورا را در اختيار خواهند داشت. به همين دليل قاليباف بايد خود را براي مواجه شدن با بوروكراتهاي فن سالار و باتجربه اي آماده كند.

اما 9 نفري كه از همكنون به طرفداري از قاليباف مطرح هستند هر چند كه خود را پيروز مي دانند اما به علت پاره پاره شدن اصولگرايان در پي اين انتخابات تركيب شكننده اي را تشكيل خواهند داد. بر اساس تحليل افراد آگاه البته اين تركيب شكننده توان تغيير شهرداررا ندارد و قاليباف در هر حال شهردار تهران باقي خواهد ماند.

اما شقه شقه بودن اصولگرايان كه در شوراي شهر تا دو سال آينده موقعيت يكپارچه ي خود را احتمالا حفظ خواهد كرد، زماني كه قاليباف براي رسيدن به هدف غايي خود شهرداري تهران را ترك گويد شكاف هاي خود را نمايان مي سازد.

اين شكاف پس از سپري شدن نيمه ي اول عمر شوراي شهر دور سوم خود را نمايان مي كند و اين زماني است كه قاليباف براي حضور در راقبت هاي رياست جمهوري شهرداري تهران را ترك مي كند.

چه كسي پيروز شد؟
اين همه ، تاثيري از آراي مردم است، مردمي كه با رويگرداني از اصولگرايان به اصلاح طلبان و ميانه روهاي اصلاح طلب روي آوردند.

آنان مي توانستند يكسره مثل 5 سال قبل همه چيز را به اصلاح طلبان واگذارند اما به نظر مي رسد، هوشمندانه خواستند آنان را به انعطاف پذيري و تغيير سوق دهند.

رويكردي كه به چشم مي آيد نشان از بازگشت اصلاح طلبان به قدرت دارد،آنان يك سال و نيم بطور كامل در مرخصي بودند.

اكنون آنان بايد خود را براي دوره ي جديد آماده سازند. از اين رو به نظر مي رسد در اين انتخابات هيچكس پيروز نشد جز مردم ، مردمي كه همه را به بازي گرفته بودند.همه ي كساني را كه گمان برد داشتند اما در نهايت از گردونه خارج شدند.

Share/Save/Bookmark

نظرهای خوانندگان

تحليل جالبي بود.
نشان مي دهد كه تركيب شوراي سوم به چه شكلي است و جهت گيري سياسي اش چگونه خواهد بود.

-- باربد ، Dec 22, 2006 در ساعت 03:48 AM

salam
site khobi darin ba mataleb tap va khoob.

-- mahmood ، Dec 22, 2006 در ساعت 03:48 AM