رادیو زمانه

تاریخ انتشار مطلب: ۳۱ شهریور ۱۳۸۵

ستایش هوگو چاوز از چامسکی

هوگو چاوز رئيس جمهور ونزوئلا در سخنرانی اخير خود از کتاب نوام چامسکی متفکر آمريکائی سخن گفت. وی به همه توصيه کرد hegemony-or-survival.jpg
که اگر می خواهند بفهمند که در قرن بيستم در جهان چه گذشته است کتاب پروفسور چامسکی را بخوانند.

چامسکی استاد زبان شناسی در انيستيتوی تکنولوژی ماسا چوست آمريکاست و از منتقدين با نفوذ سياست های خشونت طلبانه جرج بوش و جهان غرب به شمار می رود.

کتابی که چاوز از آن سخن می گويد، هژمونی يا بقا نام دارد که در باره تمايل آمريکا به داشتن تسلط بر جهان است. اين کتاب در ليست کتاب های پرفروش آمازون مقام هفتم را کسب کرده است. چامسکی گفته است که هنوز فرصت نکرده است به سخنان چاوز گوش دهد.

چاوز کتاب چامسکی را شرح دقيق سياست های تجاوز گرانه آمريکا و کوشش آن برای کسب سلطه جهانی خوانده است. او گفت: نخستين افرادی که بايد اين کتاب را بخوانند برادران و خواهران ما در ايالات متحده اند چرا که آنها در خانه خود در معرض خطرند و شيطان در خانه آنها کمين کرده است.
چاوز با شيطان خطاب کردن جرج بوش، گفت: شيطان، خود شيطان در خانه آنهاست.

نقل از ايندپندنت

Share/Save/Bookmark