رادیو زمانه

تاریخ انتشار مطلب: ۱۱ شهریور ۱۳۸۵

معلمان فلسطینی«بین» دو جناح

معلمان فلسطينی و ساير کارکنان بخش خدمات عمومی روز شنبه دست به اعتصاب گسترده‌‌ای زدند. اين اعتصاب که در روز نخست سال تحصيلی جديد انجام می‌شود، به گفته‌ی مقامات اتحاديه‌ی معلمان، در اعتراض به عدم پرداخت حقوق آن‌ها از سوی دولت است.

روز شنبه داخل دفتر مدير يکی از مدارس شهر غزه در روز شروع مدارس تحصيلی جلسه‌ی غیر عادی شکل گرفته بود. مدير اين مدرسه‌ی دولتی به مردان مسلح جنبش حماس می‌گفت: «اين اعتصاب عليه دولت يا عليه رييس تشکیلات خودگردان نيست. ما فقط حقوق‌مان را می‌خواهيم.»


مردان مسلحی که ملبس با لباس‌های سياه بودند و با خود مسلسل حمل می‌کردند آمده بودند تا زکريا الترکمانی، مدیر مدرسه را متقاعد کنند که کلاس‌ها را آغاز کرده و توجهی به اعتصاب گسترده‌ی اتحاديه‌ی معلمان نکند.

پس از رسيدن افراد حماس، نيروهای پليس فتح نيز از راه رسيدند و در سراسر خيابان موضع گرفتند. در حالی که گفت ‌وگوهای محترمانه‌ای در داخل ساختمان جريان داشت، اين افراد که از دو گروه رقيب بودند تنها به هم خيره شده بودند. رييس نيروهای حماس به مدير مدرسه گفت: «با اعتصاب کردن، شما داريد وارد بازی اسراييل و آمريکا می‌شويد.» ترکمانی در پاسخ گفت:‌«معلمان اين‌جا از دولت يا رييس تشکیلات خود گردان وطن‌دوست‌ تر هستند. آن‌ها فقط در پی يک راه‌ حل‌اند.»

با ادامه‌ی گفت ‌وگوها، دانش‌آموزانی که يونيفورم‌های خاکستری به تن داشتند اطراف مدرسه، بعضی در حياط مدرسه و بعضی در زمين بازی، قدم می‌زدند. در همان حال نيروهای امنيتی وزارت کشور باتوم به دست به دقت آن‌ها را تماشا می‌کردند.

معلم رياضی جوانی به نام محمد خير الله گفت: «ما در ماه ژوئن، بعد از سه ماه بدون حقوق ماندن، نخواستيم اعتصاب کنيم چون نمی‌خواستيم باعث اختلال در زمان امتحانات شويم. اما امروز، ديگر طاقت ‌مان سر آمده است. ما حقوق‌مان را می‌خواهيم.»

حسام عشتاوی که معلم زبان انگليسی و عضو حماس است بسيار عصبانی بود: «اين اعتصاب بر خلاف منافع مردم فلسطين است. چه کسی مسئول رنج فلسطينی‌ها و محاصره‌‌ی تحميلی است؟ اسراييل و جامعه‌ی بين‌المللی! نمی‌توانيم از دولت بخواهيم که وقتی پول ندارد، حقوق پراخت کند. اين کارها فقط رنج مردم را بيشتر می‌کند.»

رييس اتحاديه‌ی معلمان فلسطين، جميل شهاده، گفت:‌«اين اعتصاب بزرگ ‌تر از آن چيزی است که انتظار می‌رفت. هشتاد تا ۹۵ درصد از معلمان رفح (در جنوب نوار غزه) و جنين (شمال کرانه‌ی باختری) در اعتصاب هستند.»

بسام زکرنا رييس اتحاديه‌ی کارگران بخش خدمات عمومی هممی گوید: «ماه شش ماه است صبر کرده ‌ايم اما ديگر تحمل نداريم» و اضافه کرد که ساير کارکنان خدمات عمومی نيز در اعتصاب هستند و اين اعتصاب روز يکشنبه هم ادامه خواهد يافت. او به خبرگزرای فرانسه گفت که اين اعتصابات در کرانه‌ی باختری ۹۵ در صد و در نواره غزه ۸۰ درصد است و اضافه کرد که وزرای دولت به خاطر اين اعتصابات فلج شده‌اند.

او همچنين گفت: «فردا اعتصاب عمومی خواهد بود و رو به روی دفتر نخست ‌وزير تظاهرات خواهيم داشت. اين اعتصاب تا زمانی که خواسته‌های ما تحقق پذيرد ادامه خواهد يافت.»
جنبش حاکم حماس از اين حرکت انتقاد کرده است و اسماعيل هنيه، نخست وزير از معلمان خواسته است که اعتصاب نکنند.

قاضی حمد، سخنگوی دولتمی گوید: «اعتصاب نامحدود و توقف کار غير قانونی است و باعث پايان دادن به محاصره‌ی ملت ما و پرداخت سريع حقوق آن‌ها نخواهد شد بلکه تنها باعث رنج بيشتر شهروندان ما می‌شود.»

زکرنا و يک منبع امنيتی به فرانس‌ پرس گفتند که در محله‌ی زيتون شهر غزه، معلمانی که اعتصاب کرده‌اند و يکی از مديران مدارس از افراد مسلح حماس کتک خورده‌اند.

وصفی غبحا وزير موقت آموزش و پرورش طی ديداری از يک مدرسه در شهر رفح در کرانه‌ی باختری گفت که «بيش از ۵۰ درصد از معلمان» در اعتصاب هستند.

او اضافه کرد که: «در بعضی از شهرها،‌ مانند قبطيه و جنين، مردان مسلح از حضور معلمانی که نمی‌خواستند اعتصاب کنند،‌ در مدارس جلوگيری کرده‌اند.» از ماه مارس، که حماس پس از پيروزی در انتخابات پارلمانی در ژانويه تشکيل دولت داده است، تا به حال، حقوق ۱۷۰۰۰۰ کارگر بخش عمومی يا به طور کامل پرداخت نشده است يا تنها بخشی از آن پرداخت شده است.

به قدرت رسيدن حزب‌الله که ايالات متحده و اتحاديه‌ی اروپا آن را گروهی تروريستی می‌داند، باعث مسدود شدن کمک‌های مالی مهم این کشورها به اراضی فلسطينی شده است.

کارکنان مدارس عمومی حدود يک چهارم کارگران بخش خدمات عمومی را در فهرست حقوق بگيران مقامات فلسطينی را تشکيل می‌دهند که عملاً از زمان آخرين چکی که در اواخر فوريه دريافت کرده‌اند،‌ هيچ حقوقی به آن‌ها نرسيده است.

در حالی که زندگی برای فلسطينيانی که کمبود نقدينگی دارند به شدت دشوار شده است، اتحاديه‌ی کارگران بخش خدمات عمومی از روز شنبه خواستار يک اعتصاب نامحدود در اعتراض به شش ماه کار بدون حقوق مناسب شده‌اند.

حماس اتحاديه‌های کارگری را متهم به همراهی با فتح، حزب قبلی حاکم و حزب محمود عباس رييس جمهوری فلسطين، کرده است تا در مذاکرات بر سر تشکيل يک دولت وحدت ملی امتيازاتی به دست بياورد.

Share/Save/Bookmark