رادیو زمانه

تاریخ انتشار مطلب: ۲۷ دی ۱۳۸۵

قدرت نمایی برای جنگ یا پرهیز از آن؟

razmayesh.JPGنیروهای نظامی جمهوری اسلامی ایران ظرف ماههای اخیر سطح بالایی از تمرین های رزمی را به نمایش گذاشته اند. در این مانورها که رسانه های ایران، در سطح گسترده ای به انعکاس آنها مشغول بوده اند، آزمایش تسلیحات ساخت داخل و مونتاژ شده بازتاب وسیعی پیدا می کنند. نگاهی به این مانورها و با کنار هم گذاشتن سیاست های جدید اقتصادی و اجتماعی نظیر جابجا کردن برخی دارایی های مالی و آماده شدن برای کاهش واردات بنزین و نظایر آن این سوال را مطرح می کند که آیا مقامات ایران مشغول آماده شدن برای رودرورئی با کشورهای دیگر، به ویژه آمریکا، بر سر برنامه هسته ای خود نیستند؟

پاسخ مقامات تهران به پرسش فوق این بوده که هرگونه حرکت نظامی آمریکا و یا اسراییل بر علیه تاسیسات و حاکمیت ارضی این کشور به شدیدترین وجه و در تمامی نقاط و با حمله به کلیه منافع پاسخ داده خواهد شد. جالب است که در تمرکز بر مانورهای نظامی ارتش و سپاه نیز اغلب نسلی از سلاح ها به طور مرتب آزمایش و تبلیغ می شوند که عمدتا در پهنه آبی و یا حملات موشکی زمین به زمین یا زمین به دریا و دریا به دریا قابل بکارگیری هستند.

ناظران درعین حا ل که معتقدند بخش قابل توجهی از اخبار مانورها بزرگنمایی است، اما در عین حال می گویند که سرمایه گذاری های ایران ظرف سالهای اخیر روی برخی حوزه های نظامی نظیر صنایع موشکی و تسلیحات دریائی می رود که قابلیت رزمی یگان های ارتش و سپاه ایران را به مراتب با گذشته متمایز کند.

به ظن ناظران مسائل نظامی ایران، مجال مناسبی در جنگ اخیر اسراییل و حزب الله برای آزمایش سلاح های نسل جدید ایران پیدا شد. استفاده حزب الله از موشک های زلزال و کلاس فجر تاثیر روانی و حتی نظامی قابل توجهی در نبرد با اسراییل ایفا کرد به گونه ای که حزب الله لبنان تهدید به هدف قرار دادن تل آویو نیزکرد.

برنامه نظامی ایران نیز هم در حوزه دفاعی و هم در حوزه تهاجمی با برنامه هسته ای این کشور رابطه ای ارگانیک برقرار کرده است به گونه ای که پیشرفت دومی و صیانت از آن به هدف اولی تبدیل شده و همین امر به افزایش بودجه و فعالیت ها منجر گردیده است.

نیروهای نظامی ایران از ضعف های مهمی نیز رنج می برند: سطح تکنولوژی در ساختار نیروهای ارتش و سپاه در سطح بالایی نیست و مطالعات نظری مصادیق عملی گسترده ای پیدا نکرده است. تمرکز نگاه روی ایجاد توانمندی موشکی و افزایش قابلیت دفاع و رزم دریایی باعث شده توان رشد نظامی ایران در برخی نقاط قابل توجه و در قسمت اعظم سایر نقاط معمولی باشد که در کل به نیروهای نظامی ایران معدل توان تهاجمی موثر بالایی نمی دهد.

نیروی هوایی و دریایی ایران نظر به تحریم هایی که سالهاست بر قراراست از نسل جدید جنگنده ها و رزمناوها بی بهره بوده است. تعمیر و نگاهداری سیستم های قدیمی نیز ضریب بالایی از کارافتادگی و غیر قابل اعتماد بودن را بهمراه داشته است. نسل زیردریایی های در اختیار نیروی دریایی ارتش ایران مجموعه ای از زیردریایی های قدیمی روسی است که به لحاظ تکنولوژیک چندان قابلیت بالایی ندارند. توان هوایی ایران عمدتا متشکل از هواپیماهای روسی است که ناکارآمدی آنها در دو جنگ عراق با آمریکا اثبات شد.

از سوی دیگر نکته ای که در ارتباط با سیستم های موشکی و سلاح های در حال آزمایش در مانورهای ایران قابل طرح است آنکه توان صنعتی این کشور از چنان گسترده گی و تنوعی برخوردار نیست که سلاح های نسل جدید را در گستره ای قابل توجه در شمار انبوه و با سرعتی قابل قبول در اختیار یگان های مختلف رزمی قرار دهد و این امر در صورت وقوع درگیری اهمیت صدچندانی پیدا می کند، چرا که ادامه کار واحدهای موجود در شرایط درگیری خود با محدودیت های خاصی روبرو می شود.

با در نظر گرفتن همه این نکات، این جمع-بندی امکانپذیر است که مانورهای یگان های ارتش و سپاه ایران در عین حالی که گویای به بار نشستن سرمایه گذاری های ایران ظرف یکی دو دهه اخیر بوده است، به تنهایی در ایجاد بازدارندگی رزمی کافی بنظر نمی رسند و در صورتی که مجموعه تصمیمات بازیگران بیرونی به درگیری نظامی با ایران متمایل شود، مانورهای گسترده اخیر و پیش روی نظامیان ایرانی، به تنهایی در قدرت نمایی برای پرهیز از جنگ موفق نخواهد بود.


یوسف پارسا

Share/Save/Bookmark

نظرهای خوانندگان

جنجالهای به راه افتاده تسلیحاتی در منطقه ی بحرانی خاورمیانه میتواند محصول دو نوع نگرش متفاوت باشد.نوع اول آن برمیگردد به تعهد ریشه ای و حتی ایدئولوژیکی غرب برای زنده نگه داشتن پایگاهی چند منظوره در منطقه به نام "اسراییل" و نوع دوم نگرش به مردمی بر میگردد که طی چندین دهه از تشکیل دولت اسرائیل احساس میکنند به انحای مختلف از سوی حامیان اسرائیل تحقیر شده اند.بر همین اساس پی بردن به ریشه ی تحرکات سیاسی و نظامی و حتی بحرانهای موجود در منطقه چیزی نیست که دشوار باشد.
اگر ژست دموکرات مآبانه ی بسیاری از غربیها که تظاهر میکنند "جنگ ادامه ی سیاست نیست " بازکاوی شود بخوبی قابل درک خواهد بود بحران منطقه ای خاورمیانه ریشه ی " پیش از تاریخ " نداشته بلکه محصول نوعی از تعامل تحقیر آمیز،و استعماری غربیها با کشورهای منطقه است بحران اخیر در لبنان بوضوح ثابت کرد که اسرائیل برای نابودی کشورهای منطقه از پشتیبانی به نام شورای امنیت برخوردار است وگرنه برای کدام فلسفه ی سیاسی و اجتماعی قابل قبول و هضم است که امکانات و زیر بناهای یک ملت را به خاطر دو سرباز گروگان گرفته شده نابود کنند و در آخر هم بدان نرسند آیا مضحک بنظر نمیرسد؟ایا اینست مفهوم صلح دوستی اسراییل و دوستدارانش؟جایی در لبنان نماند که از بمباران وحشتناک اسراییل در امان باشد آیا همانطور که اسراییل و حامیانش ادعا میکردند و میکنند که بخاطر دو سرباز آتش این جنگ بر افروخته شد این احتمال را نمیدادند که در اثر این بمبارانهای سنگین به آن "دو سرباز" ترکشی اصابت نماید!
غرب باید از پذیرش مسئولیت خود در ایجاد اضطرابی که منطقه را فراگرفته است سرباز نزند این تنها حرف یک وبلاگنویس نیست این خاصیت "The small global village" یا همان دهکده کوچک جهانی است که مردمان فرودست از نیات کدخدا آگاهی دارند و صد البته مباشر ایشان را هم نیک میشناسند...پس در چنین فضای تبعیض آلودی موضوع رویارویی فیزیکی به بنیانهای غیرمنطقه ای درگیریها هم مربوط میشود.
بدون آنکه از اصل موضوع این مقاله دور شوم با این مقدمه مطول خواستم یک نگاه ریشه ای به معضل داشته باشم تا در ادمه ی آن به این واقعیت هم اشاره ای نمایم که جنگ عراق با وجودی که از طرف سازمان ملل غیرقانونی اعلام شده بود و با تمام مخالفتهای جهانی از سوی آمریکا و اردوگاهش آغاز شد و این طرز تلقی را رواج داد که در قانون طبیعت ضعیف محکوم به فناست پس درک این موضوع چندان غامض نیست که ضعیف پیش از قربانی شدن دست به تحرکاتی بزند.
هلند
عاکف

-- عاکف ، Aug 29, 2006 در ساعت 04:05 PM

bahale

-- غزاله ، Dec 18, 2006 در ساعت 04:05 PM

اگر آمریکا و اسرائیل از اینکه ایران نمی تواند در مقابلشان ایستادگی کند دیگر نمی رفت همسایگان ایران را تصرف کرد به خود ایران حمله می کرد آره !! آره!!

-- hesam ، Jan 17, 2007 در ساعت 04:05 PM