رادیو زمانه

تاریخ انتشار: ۸ دی ۱۳۸۶

ارائه یک روبات برای جراحی های دقیق

پژوهشگران از تکمیل فن آوری تازه ای در راه جراحی های دقیق با استفاده از یک روبات (آدمواره) خبر داده اند. این روبات که i-Snake نامیده شده می تواند در جراحی های دقیق در درون اعضای داخلی به کار رود، این روبات که توسط پژوهشگران دانشگاه امپریال کالج لندن ساخته شده است در جراحی هایی همچون بای پس (جراحی باز) قلب به کار می رود.

شکل این روبات مانند یک لوله باریک و ظریف است که مجهز به حس گر، دستگاه تصویربرداری و موتورهای بسیار کوچک است. از این روبات همچنین می توان در دیگر جراحی ها و یا تشخیص های بالینی نظیر اختلالات روده، معده و جراحی های چشم و دست نیز استفاده کرد.

به اعتقاد برخی از کارشناسان اکنون دیگر با ظهور چنین روبات هایی دوره استفاده از تیغ جراحی در اتاق عمل به سر آمده است.