تاریخ انتشار: ۳ دی ۱۳۸۶ • چاپ کنید    

چکیده سرمقاله روزنامه‌های ایران

فرار از مچ گیری!؟
روزنامه آفتاب یزد در سرمقاله امروز خود با بیان اینکه "بررسی رفتار انتخاباتی محافظه کاران یا اصولگرایان در دهه 86 - 76 نشان می‌دهد که بسیاری از وابستگان به این طیف، علیرغم آگاهی از واقعیت‌های اجتماع و مطالبات تنوع مردم، تلا ش می‌کنند که آنچه را خود می‌پسندند خواسته مردم بدانند"، آورده است : "اکنون با نزدیک شدن به انتخابات مجلس هشتم، اگرچه نشانه های اوج گیری اختلافات درونی محافظه کاران، روز به روز آشکارتر می‌شود، اما به نظر می‌رسد عقلای آن جناح، به دنبال برنامه ریزی دقیق برای بهره برداری از همه تحولات انتخاباتی و حتی اختلافات غیرقابل انکار «درون جناحی» هستند که با اظهارات اخیر رئیس جمهور به بالاترین سطح در سالهای اخیر رسیده است. البته عده‌ای از اصلاح طلبان با بدبینی کامل به اختلافات درونی اصولگرایان می‌نگرند و آن را یک موضوع کنترل شده و قابل هدایت می‌دانند. عده‌ای دیگر نیز ضمن پافشاری بر اصالت این اختلاف‌ها، معتقدند که برنامه ریزان آن جناح، به خوبی درحال بهره برداری از همین اختلا فات هستند تا رقابت انتخاباتی را از رقابت «اصلاح طلبان– اصولگرایان» به رقابت درونی جناح متبوع خویش تبدیل نمایند. آنها از همه ابزارهای رسانه‌ای و رسمی خود نیز بهره می‌گیرند تا پیشاپیش از حذف اصلاح طلباناز عرصه انتخابات اطمینان حاصل کنند. محافظه کاران که در سه سال گذشته علیرغم درآمدهای افسانه‌ای نفت و عدم مواجهه با موانعی که اصلاح طلبان با آن مواجه بودند، نتوانستند «فرشته بودن» خود را به مردم ثابت کنند، به خیال خود به دنبال <دیوسازی> از اصلاح طلبان هستند تا با خیالی آسوده، رقابت‌های اصلی انتخابات مجلس هشتم را در میان کاندیداهای موردنظر خود برگزار و پیشاپیش از تسلط اصلاح طلبان بر مجلس و پس از آن، ریاست جمهوری جلوگیری کنند."

سرمقاله نویس این روزنامه در ادامه می نویسد: "تـلاش بـرای مـتـفـاوت نـشـان دادن فـراکـسـیون‌های مختلف اصولگرایان از طریق بزرگ‌نمایی اختلافات درونی و تبلیغات گسترده علیه اصلاح‌طلبان، درحالی صورت می‌گیرد که محافظه کاران، بسیاری از سوالهای مردم نسبت به عملکرد سه سال گذشته خود را بدون پاسخ گذاشته‌اند. آنها همچنین با سرگرم کردن مردم و رسانه‌ها به اختلا‌فات درونی خود و اتهامات عمدتاً بی‌پایه علیه اصلا‌ح‌طلبان، فرصت فکر کردن و پاسخ طلبی نسبت به برنامه‌های خود در صورت تسلط بر مجلس هشتم را از مردم گرفته‌اند. به عبارت دیگر آنها به دنبال شرایطی هستند که نه در مورد گذشته از آنها مچ‌گیری شود و نه وادار شدن آنها به ارائه برنامه، امکان مچ‌گیری مستند از محافظه‌کاران در سال 90 (زمان انتخابات مجلس نهم) را فراهم نماید."

تمدید اشغال عراق و تغییر صورت مساله
روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله روز دوشنبه خود با انتقاد از مصوبه شورای امنیت سازمان ملل مبنی بر تمدید حضر نظامیان در عراق می نویسد: "باید پرسید شورای امنیت ادامه حضور نظامی آمریکا در عراق را با چه انگیزه ای و برای تحقق کدام هدف تصویب کرده است آیا ادامه حضور نظامی آمریکا و تداوم اشغال عراق به امنیت شهروندان عراقی کمک کرده است آیا کارنامه اشغالگران عراق از دیدگاه امنیتی قابل دفاع است آیا آمریکا و سایر اشغالگران از این طریق سعی ندارند شورای امنیت را شریک جرم خود در جنایت جنگی رایج در عراق معرفی کنند آیا ابقای وضعیت اشغال می تواند چشم انداز روشنی را از آینده عراق و دستکم از دیدگاه امنیتی به تصویر بکشد به راستی از دیدگاه اعضای دائم و غیردائم شورای امنیت پاسخ کدامیک از این سئوال ها مثبت است .بررسی کارنامه سیاه و جنایت بار اشغالگران عراق نشان می دهد که هر لحظه تاخیر در توقف حضور نظامی آمریکا باعث بروز جنایات جدیدی علیه ملت مظلوم عراق خواهد بود."

دولت و سه چالش عمده
روزنامه کیهان در سرمقاله واپسین شماره خود به قلم محمد ایمانی، "تهدید غرب به حمله نظامی و تحریم "، "چالش اقتصادی و مشکلاتی نظیر تورم و تبعیض" و"تجدید سازمان جریان های سیاسی رقیب" را سه چالش عمده در فرا روی دولت دانسته و می نویسد: "اگرچه این چالش ها، متفاوت از هم بوده و نباید آنها را عینا بر هم منطبق کرد اما در عین حال در برخی مقاطع، بعضی از آنها به هم نزدیک شد؛ گاه به طور طبیعی و گاه به دنبال برخی هم آهنگی ها و همسویی منافع. از باب مثال بر سر چالش اول اگرچه دولت- و کشور و ملت- به ناروا غرب را در مقام فشار و مخاصمه و جنگ روانی تمام می دید، اما همزمان گریبان خود را در دست برخی جریان های سیاسی داخلی هم یافت که هم آهنگ و منطبق با «فشار همه جانبه خارجی»، به دولت و سیاست خارجی مبتنی بر "مقاومت" می تازند. این جبهه نانوشته داخلی مجموعه ای ناهمخوان از برخی چهره ها و جریان های سیاسی داخلی انقلاب تا گروهک های ورشکسته، و طیف منافق واسطه میان دو طیف دیگر را شامل می شد."

نقدی بر 41 سفر خارجی احمدی نژاد
روزنامه اعتماد در سرمقاله روز دو شنبه خود با بررسی کارنامه ساست خارجی دولت نهم و با نگاه به چهل و یک سفر خارجی احمدی نژاد چنین نوشته است: "با توجه به شعارهای عمدتاً اقتصادی دولت نهم باید دید آیا سفرهای خارجی رئیس جمهوری در این شرایط توانسته آسیب پذیری اقتصاد ایران در مقابل تحریم ها را کاهش دهد؟ مساله ای که دستگاه دیپلماسی کشور در دوره ریاست جمهوری آقای خاتمی کم و بیش به آن توجه داشت و تلاش می کرد تا با پیگیری سیاست تنش زدایی در چارچوب منافع ملی و اعتمادسازی با جهان فرصت های اقتصادی را برای ایران فراهم کرده و در مقابل نیز ریسک کار اقتصادی در ایران جهت انجام سرمایه گذاری خارجی را کاهش دهد. شیوه یی که اگر دولت نهم آن را ادامه می داد، شاید هم اکنون نه تنها تشدید تحریم ها را شاهد نبودیم، بلکه رونق اقتصادی را برای ایرانیان به همراه داشت."

بی دلیل ترمز قطار را نکشید!
روزنامه رسالت در سرمقاله امروز خود با بیان اینکه "طی هفته های اخیر موجی از انتقادات اقتصادی علیه رئیس جمهور و دولت نهم به راه افتاده است" چنین آورده است: "پذیرش واقعیت گرانی از جانب رئیس جمهور و درک فشارهای اقتصادی که به مردم وارد می شوداین امکان را فراهم کرد تا مشکلات مزمن وریشه ای کشور در یک فضای همدلی بین دولت وملت حل شود، اما عده ای که درانتخابات 24 اسفند برای خود سهمی قائل هستندسعی دارند گرانی ها را دستاویزی برای تسویه حساب های سیاسی و جناحی قرار دهند. قطار گفتمان خدمت وپیشرفت اصولگرایان پر شتاب در حال حرکت است اما در کوپه های این قطار برخی بی دلیل ترمزها را می کشند تا لکوموتیو دولت را متوقف نمایند. آنها می خواهند با توقف قطار مسافران را پیاده کنند و آنها را سوار ترن دیگری نمایند.اصولگرایان نباید اجازه بدهند درحرکت و سرعت شتاب این قطار اخلالی ایجاد شود .در واقع استراتژی کمیته جنگ روانی دوم خردادی ها ترسیم یک قطبیت کاذب درفضای سیاسی کشور ( مخالفان دولت - موافقان دولت ) به منظور جذب ریزش های اصولگرایان است.دوم خردادی ها با دامن زدن به “احساس تورم” وبی سابقه وانمود کردن گرانی های اخیر در افکار عمومی آتش تهیه جبهه موافقان ومخالفان دولت را تدارک دیده اند.

سرمقاله نویس رسالت در پایان می نویسد:"در نهایت باید گفت جریان مخالف دولت با توجه به موفقیت های اخیر اصولگرایان در عرصه سیاست خارجی با یک شیفت معنادار بر موضوعات اقتصادی تمرکز یافته وتورم به اصلی ترین سوژه تخریب آنها تبدیل شده است. هر چند این سوژه نیز تاریخ مصرف معینی خواهد داشت اما با توجه به افزایش سالانه تورم در سه ماهه پایانی هر سال دولت ومجلس در یک اقدام انقلابی باید تا اندازه ممکن از حجم گرانی ها بکاهند. در حقیقت افزایش همیشگی قیمت ها در سه ماهه پایانی سال امکان مانور تبلیغاتی وتخریبی دو چندانی را برای گروه های دوم خردادی فراهم خواهد نمودو این موضوع باتوجه به انتخابات پیش رو می تواند برای اصولگرایان خطرساز باشد."

نظر بدهید

(نظر شما پس از تایید دبیر وب‌سایت منتشر می‌شود.)


(نشانی ایمیل‌تان نزد ما مانده، منتشر نمی‌شود)