تاریخ انتشار: ۲ دی ۱۳۸۶ • چاپ کنید    

اعتراض جمعی از نویسندگان به ادامه‌ بازداشت‌ دانشجويان

جمعی از نویسندگان ایرانی با انتشار نامهای خطاب به مردم نسبت به بازداشت دانشجویان طیف چپ اعتراض کردند.

در این نامه آمده است: "روز ۱۱ آذر و روزهای بعد بيش از ۳۰ تن از فعالان دانشجويی به بهانه‌ی «قصدِ» برگزاری مراسم ۱۶ آذر، روز دانشجو، بازداشت شدند و تا امروز همچنان در بازداشت به سر می‌برند."

این نویسندگان می افزایند: "ما امضاکنندگان خواهانِ پايان بخشيدن به اين وضع ناگوار در همه عرصه‌های فردی، فرهنگی، اجتماعی و سياسی، و آزادی فوری و بی‌قيد و شرطِ دانشجويانِ دربند هستیم."

اسامی امضا کنندگان

نظر بدهید

(نظر شما پس از تایید دبیر وب‌سایت منتشر می‌شود.)


(نشانی ایمیل‌تان نزد ما مانده، منتشر نمی‌شود)