تاریخ انتشار: ۱ دی ۱۳۸۶ • چاپ کنید    

" دانشگاه‌های فنی هلند، دیگر دانشجوی ایرانی نمی‌گیرند"

این عنوان خبری است در شماره ۲۰ دسامبر هفته‌نامه دانشگاه توِنته هلند(۱). بنا بر این خبر، اداره مهاجرت و اتباع خارجی هلند که مسئول صدور روادید برای خارجیان است از دانشگاه‌های هلند خواسته تا ضمانت‌نامه‌ای ارائه کنند و در آن نسبت به عدم تماس دانشجویان ایرانی دانشگاه‌هایشان با دانش مربوط به فناوری هسته‌ای ضمانت دهند. مدیر دانشگاه تونته(۲) اعلام کرد که این دانشگاه نمی‌تواند چنین ضمانتی بدهد.

این خبر هنوز در هفته‌نامه‌های دانشگاهی دو دانشگاه فنی دیگر هلند یعنی دِلفت و اَیندهوون دیده نمی‌شود.

ادامه جزئیات خبری که در هفته‌نامه دانشگاه تونته منتشر شده از این قرار است:
پیتر بینسبرخِن، دبیر اول دانشگاه تونته اعلام کرد: "ما نمی‌توانیم چنین ضمانتی بدهیم."

بدون این ضمانت‌نامه به هیچ دانشجویی روادید داده نمی‌شود. این مسئله شامل دانشگاه‌های ایندهوون و دلفت نیز می‌شود.

هیئت مدیره دانشگاه تونته، این هفته در خلال جلسه دانشگاهی این تصمیم را ارائه کرد.
آنه فلیرمان، رئیس هیئت مدیره دانشگاه گفت: "هر دانشجو حق دارد از تمامی بخش‌های تحصیلی استفاده کند و باید بتوانند با آزادی کامل در پیشرفت خود گام بردارند. از آنجا که ما نمی‌خواهیم دانشجویی را از بخشی از علم محروم کنیم، چنین ضمانت‌نامه‌ای نمی‌دهیم."

این تصمیم هیئت مدیره، جمعه گذشته به ۵ دانشجوی ایرانی مشغول به تحصیل در این دانشگاه و متقاضیان ایرانی که درخواست ثبت نام داده‌اند ارائه شد. البته دانشگاه تونته اعلام کرد که دانشجویان مشغول به تحصیل شامل قانون جدید نخواهند شد.

یکی از قطعنامه‌های سازمان ملل مربوط به تحریم ایران باعث درخواست چنین ضمانت‌نامه‌ای شده‌است. وزیران آموزش و پرورش و امور خارجه هلند نیز به تازگی از دانشگاه‌های فنی هلند با تأکید بیشتری خواسته‌اند تا نسبت به صدور اجازه به دانشجویان ایرانی برای تحصیل در رشته‌های فنی خودداری نشان دهند.

در حال حاضر سه شهروند ایرانی برای تحصیل در دانشگاه تونته درخواست ثبت نام داده‌اند. به این سه نفر، جمعه گذشته خبر داده شد که برای دریافت روادید نیاز به چنین ضمانت‌نامه‌ای دارند و دانشگاه نمی‌تواند در این مورد ضمانت بدهد.

دبیر اول دانشگاه تونته افزود: "دانشگاه‌های فنی دلفت و اَیندهوون هم همین شرایط را دارند. ما فعلاً درباره این شرایط با این دانشگاه‌ها و وزارت‌خانه‌های مربوطه در حال گفت‌وگو هستیم. ما به تنهایی نمی‌توانیم خط مشیء را مشخص کنیم بل‌که خط مشیء را با مشورت با نهادهای نامبرده مشخص خواهیم کرد."

(۱)
http://www.utnieuws.utwente.nl/new/?artikel_id=71205

(۲)
Universiteit Twente.

نظر بدهید

(نظر شما پس از تایید دبیر وب‌سایت منتشر می‌شود.)


(نشانی ایمیل‌تان نزد ما مانده، منتشر نمی‌شود)