تاریخ انتشار: ۹ آبان ۱۳۸۶ • چاپ کنید    

اعتراض به "بهره‌کشی سیاسی" از روزنامه‌نگاران کم درآمد

222 نفر از روزنامه‌نگاران ایرانی با انتشار بیانیه‌ای نسبت به آنچه که رفتارهای سو مدیران مطبوعات و اعمال فشارهای پیدا و پنهان بر خبرنگاران خواندند، اعتراض کرده از گردانندگان روزنامه‌ها خواستند به وظیفه صنفی خود عمل کنند.

در بخشی ازاین بیانیه که درپی اخراج دبیر سرویس اقتصادی روزنامه اعتماد ملی و نیز تصفیه برخی روزنامه نگاران در روزنامه اعتماد با اتهام داشتن تمایلات چپی و کمونیستی منتشر شد، آمده است: "به نظر می رسد که در این مسیر و در کنار عناصر شناخته شده مخالف با مطبوعات آزاد، جریانی نیز وجود دارد که در بطن روزنامه ها حاضرند و فقط به خاطر فقدان آگاهی از مسایل صنفی یا عدم تبعیت از حقوق شغلی افراد، تنگنای زندگی روزنامه نگاران را قوام بخشیده‌اند."

این روزنامه‌نگاران می‌افزایند: "می توان خوش بین بود و این باور را تلقین کرد که رفتار تعدادی از مدیران روزنامه‌ها سوء استفاده از وضع معیشتی و اجتماعی روزنامه نگاران نیست اما از سوی دیگر باید این پرسش را نیز برای سیاستمدارانی که چند صباحی میهمان روزنامه ها خواهند بود مطرح کرد که اگر شرایط اشتغال و اقتصاد روزنامه‌نگاران مدینه‌ای نه چندان فاضله را تجربه می کرد آیا باز شما برای استفاده از توان اجرایی و حرفه‌ای روزنامه‌نگاران حقوق صنفی آنان را نادیده می‌گرفتید؟"

در ادامه این بیانیه آمده است: "متاسفانه باید بپذیریم که امروز اهالی مطبوعات و در راس آنها روزنامه‌نگاران اصلاح طلب در جهت پیکانی دو وجهی قرار دارند و آن چه بیش از هر چیز کام را بر روزنامه نگاری تلخ می کند رفتارغیرحرفه‌ای و غیر صنفی برخی از مدیرانی است که بر مشکلات اجتماعی روزنامه‌نگاران می‌افزایند. اخراج خبرنگاران و روزنامه‌نگاران به بهانه‌های مختلف از جمله اعتراض نسبت به نادیده گرفتن قانون کار از سوی مدیران و اجحاف صنفی به کارکنان تحریریه و یا بهانه‌های سیاسی و عقیدتی می تواند بهترین مثال برای این ماجرا باشد. این نامه هشداری صنفی به مدیرانی است که کنش و واکنش‌های سیاسی و اقتصادی آنها را میهمان مطبوعات کرده است. میهمانانی که بهتر است حقوق صنفی میزبانان خود را رعایت کنند."

222 روزنامه‌نگار معترض می‌افزایند: "ما امضا کنندگان نیز فارغ از هر نوع گرایش سیاسی مدیران روزنامه‌های فوق را به خویشتن داری و احترام هر چه بیشتر به حقوق صنفی و قوانین کارگری دعوت می‌کنیم. تا باشد روزگاری که جریده‌های ایرانی مدیریت و عقلانیتی از جنس روزنامه‌نگاری و کارآمدی حرفه ای این شغل تجربه کنند."

این روزنامه‌نگاران درپایان از انجمن صنفی روزنامه‌نگاران خواسته‌اند "با توجه به تشدید موضوع اخراج و بی كاركردن روزنامه‌نگاران و بیم تبدیل شدن این مسئله به یك رویه ضمن بررسی ویژه در جلسه هیأت مدیره انجمن، با برگزاری یك نشست عمومی، این مسأله را مورد بررسی قرار داده تا تصمیمات مقتضی برای دفاع از حقوق معیشتی صنفی روزنامه‌نگاران اتخاذ شود."

این بیانیه در حالی منتشر می شود که انتخابات انجمن صنفی مطبوعات هنوز از سوی نماینگان وزارت کار تایید نشده و وضعیت حقوقی مبهمی دارد. همچنین توقیف دو روزنامه شرق، هم میهن، خبرگزاری کار ایران و سایت بازتاب بر خیل گسترده روزنامه نگاران بیکار افزوده است.

نظر بدهید

(نظر شما پس از تایید دبیر وب‌سایت منتشر می‌شود.)


(نشانی ایمیل‌تان نزد ما مانده، منتشر نمی‌شود)