تاریخ انتشار: ۳۰ مهر ۱۳۸۶ • چاپ کنید    

پیروزی چشم‌گیر راست افراطی در سوییس

در حالی که نژاد پرستانه خواندن تبلیغات انتخاباتی حزب راست‌گرای مردم سوییس، هفته پیش از انتخابات این کشور را به تنش بی‌سابقه‌ای کشانده بود، این حزب با نتیجه‌ای که در یک قرن اخیر بی‌سابقه به‌شمار می‌آید انتخابات این کشور را برد.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، حزب مردم که پیش از این انتخابات نیز بزرگترین حزب سوییس به‌شمار می‌رفت، در انتخابات اخیر 29 درصد آرا و 62 کرسی از 200 کرسی شورای ملی، 7 کرسی بیش از انتخابات گذشته در سال 2003، را به‌دست آورد.

در میان احزاب دیگر که به‌طور سنتی سهم بیش‌تری از قدرت در این کشور آرام داشته‌اند، حزب سوسیالیت در یک شکست تاریخی 9 کرسی از کرسی‌هایش در شورای ملی را از دست داد و به در اختیار داشتن 43 کرسی و 19.2 درصد از آرا قناعت کرد.

حزب رادیکال‌(طرفدار بازار)، و حزب دموکرات مسیحی، هر یک با 31 کرسی دو حزب دیگر داخل دولت هستند.

حزب سبزها با یک جهش بزرگ و رسیدن شمار کرسی‌هایش به 23 عدد پس از این چهار حزب قرار دارد.

ظاهراً پیروزی اخیر حزب مردم بزرگ‌ترین توفیقی است که یک حزب سیاسی به تنهایی از سال 1919 به بعد در سوییس کسب کرده است. و این به معنای تشدید سیاست‌های گردش به راست در سوییس خواهد بود که دو دهه است آغاز شده.

نظر بدهید

(نظر شما پس از تایید دبیر وب‌سایت منتشر می‌شود.)


(نشانی ایمیل‌تان نزد ما مانده، منتشر نمی‌شود)