تاریخ انتشار: ۲۵ مهر ۱۳۸۶ • چاپ کنید    

گزارشگران بدون مرز خواستار تلاش کشورها برای آزادی باقی شد

سازمان گزارشگران بدون مرز دستگیری عمادالدین باقی روزنامه نگار ایرانی و رییس دفاع از حقوق زندانیان را که در روز ٢٢ مهر ماه در تهران دستگیر شد، محکوم کرد.

در بیانیه این سازمان مستقر درپاریس آمده است: "دستگیری عمادالدین باقی به خوبی نشانگر اهداف واقعی حکومتگران ایران در آزار و اعمال فشار بر روزنامه نگاران است. تلاشی است برای خاموش کردن صداهایی که برای حقوق مشروع خود، برای داشتن مطبوعاتی آزاد و مستقل هر روز بیشتر می شوند."

سازمان غیر دولتی گزارشگران بدون مرز در ادامه "از همه کشورهای دمکراتیک خواسته است "دستگیری خودسرانه عمادالدین باقی را قاطعانه محکوم کنند و خواهان آزادی وی و دیگر روزنامه نگاران زندانی در ایران شوند که هر ماه بر تعدادشان افزوده می شود."

٢٢ مهرماه عمادالدین باقی در پی احضار های پی در پی به دادگاه ها برای سومین بار به شعبه اول بازپرسی معاونت امنیت دادسرای عمومی و انقلاب احضار و با اتهامات تازه ای چون " تبلیغ علیه نظام و انتشار اسناد محرمانه‌ی دولتی از طریق همایش‌ها و سخنرانی‌ها از قول زندانیان بندهای امنیتی " تفهیم اتهام شد. عمادالدین باقی روزنامه نگار روزنامه های توقیف شده فتح و جمهوریت، رییس انجمن دفاع از زندانیان سیاسی و مدافع پیگیر لغو حکم اعدام در ایران است که در سال ٢٠٠٥ نشان حقوق بشر کمیسیون حقوق بشر فرانسه را دریافت کرده بود. وی از خرداد ١٣٧٩تا بهمن ١٣٨١ را در زندان بسر برد و پس از آزادی از زندان با نوشتن مقالاتی در دفاع از آزادی بیان و دفاع از روزنامه نگاران در بند، تشکیل انجمن دفاع از حقوق زندانیان، فعالیت های خود را در دفاع از حقوق بشر در ایران تشدید کرد. در آبان ماه ١٣٨٤ شعبه ششم دادگاه انقلاب اسلامی تهران عمادالدین باقی را به یکسال حبس محکوم کرده بود این محکومیت برای انتشار مقالاتی در روزنامه های ایران بود که در باره قتل های سیاسی در ایران نوشته شده بود.

پیش از این در ۹ مرداد سال جاری نیز شعبه‌ی ۶ دادگاه انقلاب تهران طی حکمی عمادالدین باقی را به اتهام "اجتماع و تبانی به منظور انجام جرایم بر ضد امنیت کشور" و "اتهام تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی ایران به نفع گروه‌های بیگانه و مخالف نظام" به سه سال زندان محکوم کرد. این محکومیت برای انتشار مقالات و نامه های عمادالدین باقی در دفاع از حقوق زندانیان و زندانیان به اعدام محکوم شده صادر شده بود. خانم فاطمه کمالی احمد سرایی سردبیر مجله توقیف شده جامعه نو همسر و مریم باقی دختر آقای باقی نیز از سوی همین دادگاه به سه سال حبس که به مدت ۵ سال تعلیق شده است محکوم شده بودند. این دو روزنامه نگار برای شرکت در گارگاه های حقوق بشر که به اسم سازمان ملل در دوبی برگزار شده بود تحت تعقیب قضایی قرار گرفته و بعد از ماه ها بازجویی به زندان محکوم شده اند. این پرونده به دادگاه تجدید نظر ارسال شده است.

یک روز پیش از بازداشت عمادالدین باقی به گزارشگران بدون مرز گفته بود "مطمئن هستم که فردا دادگاه مرا آزاد نخواهد کرد، آنها می خواهند مانع فعالیت های قانونی ما شوند و هر صدای مستقلی را در کشور خاموش کنند."

عمادالدین باقی علیرغم تهیه وثیقه ٥٠ میلیون تومانی از سوی خانواده اش، آزاد نشد و برای یکسال حبسی که در آبان ماه ١٣٨٤ محکوم شده بود، به زندان انتقال یافت. محکومیتی که پیش از این مقامات قضایی وعده لغو آن را داده بودند.

نظر بدهید

(نظر شما پس از تایید دبیر وب‌سایت منتشر می‌شود.)


(نشانی ایمیل‌تان نزد ما مانده، منتشر نمی‌شود)